Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CÁC BÀI THUYẾT TR̀NH VÀ THI VĂN ĐỘC GIẢ:

TRANG 1

 

* Các bài của Ni sư Ayya Khema:

    * An tịnh và Minh sát (Ayya Khema)

* Các bài của Bạch Loan:

* "Giải phóng" (Bạch Loan)

* Bài hành mùa Xuân (Bạch Loan)

* Xuân lưu lạc (Bạch Loan)

* Ngày về (Bạch Loan)

* Cơi thương đau (Bạch Loan)

* Các bài của Đạo Trưởng Chí Tín:

    * Lược sử đời Ngài Ngô Minh Chiêu (Chí Tín)

    * Ba điều khuyên cho chư tịnh viên sơ cơ (Chí Tín)

* Các bài của Chim Quyên:

    * Gởi người tách dặm (Chim Quyên)

* Hạt bụi (Chim Quyên)

* Ân phước Kỳ Ba (Chim Quyên)

    * Hăy như Xuân (Chim Quyên)

    * Mừng Xuân (Chim Quyên)

    * Ngày thiêng liêng (Chim Quyên)

    * Ánh vàng tháng tư (Chim Quyên)

    * T́nh ư muôn sông (Chim Quyên)

* Các bài của Danny Việt:

    * Jiddu Krishnamurti: Cuộc Đời và Tư Tưởng (Người gởi: dannyviet@aol.com)

* Các bài của DungLe:

    * Khối mộng (DungLe)

    * Nghe (DungLe)

    * Khắc khoải (DungLe)

    * Ô ḱa (DungLe)

    * Vô thường (DungLe)

    * Bài thơ cho em (DungLe)

    * Hỏi để làm ǵ? (DungLe)

* Các bài của Đạt Tường:

    * Đại ân xá Kỳ Ba - Tu cứu độ Cửu huyền Thất tổ (Đạt Tường)

* Nguồn gốc từ "Khai minh Đại Đạo" (Đạt Tường)

    * Thiên Nhăn (Đạt Tường)

    * Công đức của Đạo trưởng Ngọc Đầu Sư Huệ Lương Trần Văn Quế (Đạt Tường)

    * Chân truyền tân pháp Cao-Đài (Đạt Tường)

    * T́nh Xuân Thổ-Địa (Đạt Tường sưu tầm)

    * Kỷ niệm Khai Minh Đại-Đạo và sứ mạng hoằng khai Đại-Đạo (Đạt Tường)

    * Cầu Mưa (Đạt Tường)

* Các bài của Linh mục Đinh Thanh B́nh:

* Trung tâm Mai Ḥa (Phóng sự đặc biệt của Linh mục Đinh Thanh B́nh)

* Các bài của Đông Thiên Triết:

    * Mẹ Teresa Calcuta, người bạn của những kẻ khốn cùng (Đông Thiên Triết)

* Các bài của Đỗ Biên:

    * Lời đầu năm (Đỗ Biên)

* Các bài của BS Đỗ Hồng Ngọc:

    * Cám ơn Asimo (BS Đỗ Hồng Ngọc)

* Các bài của Hà Phước Thảo:

    * Chuyện của một sinh viên theo Chính thống giáo... (Hà Phước Thảo)

    * Các bài thi chúc Xuân Giáp-Thân 2004 (Hà Phước Thảo)

    * Tại sao Đại-Đạo hoằng hóa quá chậm ? (Hà Phước Thảo)

    * Sự hóa thân của tờ báo Đạo từ Hữu Vi sang Vô Vi (Hà Phước Thảo)

    * Sứ mạng toàn cầu, toàn vũ của Cao-Đài trong Tam-Kỳ Phổ-Độ (Hà Phước Thảo)

    * Bài thơ kính tặng khóa Hạnh Đường (Hà Phước Thảo)

    * Phân tích chữ ĐẠO (Hà Phước Thảo)

    * Cuối Đông Hạ Nguơn (Hà Phước Thảo họa lại bài thi "Cuối Đông?" của Huệ Tánh)

    * Vinh danh các phi hành gia Hoa Kỳ (Hà Phước Thảo)

    * Chỉ có Đức Thượng Đế mới là Sư Phụ (Hà Phước Thảo)

    * Tại sao khi nhập môn phải thề nặng? (Thi)

    * Tại sao khi nhập môn Đạo Cao-Đài phải thề nặng theo Thiên-ư? (Văn xuôi)

    * Một đề nghị chọn danh từ để gọi tôn giáo mới của Đức Thượng-Đế khi chuyển ngữ

    * Ấn chứng và huyền diệu (Hà Phước Thảo)

    * Xét thân, tâm, khẩu, ư trước khi thiền (Hà Phước Thảo)

    * Lời Chúa nói (Nhân mùa Giáng-Sinh 2002) (Hà Phước Thảo)

    * Chu Kỳ Nhất Bổn tán Vạn Thù <=> Vạn Thù qui Nhất Bổn (Hà Phước Thảo)

* Các bài của Hàn Ngọc:

    * Chiều Vĩnh Nguyên (Hàn Ngọc)

    * Bài thơ Thiên đạo đại thừa (Hàn Ngọc)

* Các bài của Hành Sơn:

    * Gương hướng đạo chơn tu của Đức Trần Đạo Quang

* Các bài của Hoa T́nh Thương:

    * T́nh thương giữ vẹn (Hoa T́nh Thương)

* Các bài của Giáo Sĩ Hoàng Mai:

    * Thiên Nhân hiệp nhất (Hoàng Mai)

    * Thi Chúc Xuân 2003 của Vĩnh Nguyên Tự (Hoàng Mai)

* Các bài của Hồng Hải:

    * Những điều nên biết (Hong Hai)

* Các bài của Hồng Phúc:

    * Lễ hội Trung Thu Cao Đài phát huy truyền thống Văn hóa dân tộc Việt Nam (Hồng Phúc)

* Các bài của Huệ Tánh:

    * Thắp đuốc đi t́m các bậc tiền khai (mở đầu trước tiên) (Huệ Tánh)

    * Sự thành tín và tinh thần kỷ luật trong Đạo và ngoài đời (Huệ Tánh)

    * Ư nghĩa lời thề khi nhập môn Cao-Đài (Huệ Tánh)

    * "Tĩnh Dạ Tứ" của thi hào Lư Bạch - Phỏng dịch: Đêm Vắng (Huệ Tánh)

    * Góp ư cho "Một cửa vào thiền" (Huệ Tánh)

    * Cuối Đông? (Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh 5 - Chủ đề Sống Tu Hạnh Đường (Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh 4 - Vía Đức Chí Tôn (Huệ Tánh)

    * Tân Niên Khai Thần Bút, Vạn Sự Giai Thành Đại Kiết Xương (Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh 2 (Huệ Tánh)

    * Tuyết về ngập lối, nghĩ Xuân nào! (Huệ Tánh)

    * Chúc Xuân - Đưa Chư Thánh - Họa Vận (Huệ Tánh - Tim Mai - Huệ Tánh)

    * Tiếng gọi tâm linh (Huệ Tánh)

    * Hưng Đạo Vương: Niềm hănh diện của dân Việt! (Người gởi: Huệ Tánh)

    * Mừng Giáng Sinh (Huệ Tánh)

    * Khai Đạo cứu đời

    * Lời nhắn: Đạo bất khả phân - Hữu phân bất khả Đạo

    * Kỷ niệm Khai Đạo (Họa lại bài thi của Thanh Tùng)

    * Mừng Giáng Sinh 2002 - Kết tập các bài thi ngắn

    * Họa Đàn Cơ 31-7-1958

* Mưa (TLC)

* Thầy mở đạo hay Thầy mở tôn giáo? (TLC)

* Tạ ân (TLC)

* Hít, thở thiền (Huệ Tánh)

* Giải thoát (TLC)

* Quán Âm (TLC)

* Tiếng gọi tâm linh: Đời người (Huệ Tánh)

* Lập công bồi đức (Huệ Tánh)

* Tôi viết cho bạn và cũng viết cho tôi (TLC)

* Tôi ước mong... (TLC)

* Trên cao - Dưới thấp (TLC)

* Tuyết đầu mùa (TLC)

* Các bài của Huệ Ư:

    * Ngôi xưa vị cũ rán tầm (Huệ Ư)

    * Đức Phật dạy con (Huệ Ư)

    * T́m hiểu ư nghĩa hai chữ "Cao Đài" (Huệ Ư)

* Các bài của Hư Vô Huyễn Mộng:

* Thương nhớ Hoàng Lan (Hư Vô Huyễn Mộng)

* Các bài của Kay Bieler:

    * Vào thăm thiền viện (Kay Bieler)

* Các bài của Kiều Minh Tâm:

    * Kính tặng Tân Truyền Trạng Huệ Tánh (Kiều Minh Tâm)

* Các bài của Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường:

    * Trở về mái nhà xưa (Lâm Ngữ Đường)

* Các bài của Lâm Phước Thành:

* Câu đối Tết (Lâm Phước Thành)

* Các bài của Lập Hạnh:

    * Mùa Xuân trong thơ ca Cao-Đài (Lập Hạnh)

 

 

 

 

Trang    1    2    3    4    5

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh