Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HỎI ĐỂ LÀM G̀?!

Suốt cuộc đời có quá nhiều dấu hỏi (?)

Trả lời hoài mà chẳng được bao nhiêu!

Hỏi làm sao ta vui ít khổ nhiều?

Hỏi ăn để sống, hay sống để mà ăn uống?

Hỏi tuổi trẻ ta có nhiều thèm muốn,

Mà bây giờ lại chẳng muốn cái chi chi?

Vậy hỏi rằng Trời sinh ra ta để làm ǵ?!

Trẻ đổ sức kiếm tiền, già bỏ tiền t́m sức?!

Ta chẳng bi quan và cũng chẳng bực tức,

Chỉ nực cười cho hai chữ đa nghi!

Vậy th́ ta hỏi để làm ǵ?

DungLe

(Tháng 8.2004)

(Trích "Tín ngưỡng Á châu", tháng 9-2004)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh