Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ÁNH VÀNG THÁNG TƯ

Chim quyên đă gọi vào hè,

Hoa sen dăm cánh nở khoe ao nhà

Gió về chấp chới muôn hoa

Như lai hiển hiện trên ṭa Thế tôn

Ánh vàng tỏa sáng Phật môn

Pháp vương ngự trị hiện tồn xưa sau

Tàn phai nhân thế muôn màu

Tử sinh lịch kiếp theo nhau lộn ṿng

Mở đường chỉ nẻo đục trong

Lối về Bát nhă cơi ḷng tịnh an

Tháng Tư rợp ánh sen vàng

Thế tôn chuyển Pháp muôn ngàn ân sâu !

Chim Quyên

Mùa sen tháng tư Tân Tỵ

Nhà thơ Chim Quyên là Thượng Giáo hữu Phạm Văn Liêm (Hội thánh Truyền giáo Cao Đài). Ông là một trong số khá hiếm những nhà thơ Cao Đài bút lực sung măn với những bài thơ hay giàu đạo vị. (Nghê Dũ Lan giới thiệu)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh