Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGÀY THIÊNG LIÊNG

 

Mai vàng ánh chào xuân trong gió mới,

Ngày thiêng liêng mồng Chín lễ Chí tôn.

Ánh tam dương hong ấm mọi tâm hồn,

Trên xanh thẳm bóng Cao Đài rực rỡ.

Soi sáng từ quang, Mắt Trời khai mở,

Những tinh anh muôn hướng tụ chung về.

Điệu thần tiên ḥa hợp khúc Nam quê,

Lung linh nến gót sen bừng tam bửu.

Cơi vọng bỗng hóa thành vĩnh cửu,

Sáu muôn năm nay mới có một lần.

Đường thênh thang mời gọi vạn t́nh thân,

Theo ánh sáng về bến bờ mong đợi.

CHIM QUYÊN

Nhà thơ Chim Quyên là Thượng Giáo hữu Phạm Văn Liêm (Hội thánh Truyền giáo Cao Đài). Ông là một trong số khá hiếm những nhà thơ Cao Đài bút lực sung măn với những bài thơ hay giàu đạo vị. (Nghê Dũ Lan giới thiệu)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh