Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHẮC KHOẢI!

 

Nghe chuông Chùa vẫy gọi,

Lá xao xác Thiền môn,

Giữa không gian tĩnh lặng,

Mục tử trở về thôn.

Ni cô ngồi nhớ Mẹ,

Bỗng tiếng mơ bên tai,

Vô thường?!-Qua kinh kệ,

Thiền định dưới gốc mai!   

 

                                                 Dungle 2001

(Trích "Tín ngưỡng Á châu", tháng 9-2004)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh