Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tại sao Đại Đạo hoằng hoá quá chậm ?


Sáng tác: Hà Phước Thảo

Tại sao ĐẠI ĐẠO của Đức Thượng Đế đă được hoằng hóa quá chậm trong khi nhân loại rất cần giáo lư của ngài?

Nhân loại đă từng chứng kiến lịch sử loài người với nhiều tín ngưỡng khác nhau trên thế giới và rất đau ḷng khi thấy chính các Tôn giáo đă gây Thánh chiến hay chiến tranh nhân danh Đức Thượng Đế mà chính Đức Thượng Đế đă thương con cái ngài th́ làm sao có thánh chiến được mà loài ngườii từ Âu châu đến Trung Đông và hiện nay lan tràn khắp thế giới bằng cuộc hy sinh, khủng bố, bắt cóc và nổ bom tự sát để giết những người vô tội bị vạ lây.

Ví lư do có quá nhiều Tôn giáo và Chi Phái nên mới tạo ra nhiều cuộc chin để giành nhau từ thế quyền đến thần quyền và thánh quyền. Thánh quyền th́ chỉ do chư Thiêng Liêng hay chính Đức Thượng Đế toàn năng, toàn thiện có mà thôi. Thế mà những nhà lănh đạo Tôn giáo đă lạm dụng đức tin mù quáng của tín đồ để lăng đạo chỉ huy đưa họ vào ṿng tội lỗi mà họ tưởng rằng hy sinh cho Thượng Đế trong khi bị nằm trong bàn tay của đám Bàng Môn Tả Đạo.

Lư do mà chính Đức Thượng Đế mở Đạo của ngài tại Việt Nam vào năm 1926 là v́ có quá nhiều Tôn giáo nên nhân loại mới gây ra chiến tranh để giành ảnh hưởng từ thế quyền đến thần quyền, từ triết lư nguyên bổn đến sự sửa sai chơn đạo để đem vào chính trị, từ chính trị đưa vào quân sự với các chiến thuật của kẻ yếu sử dụng để chống kẻ mạnh như đánh bất ngờ, đánh từ trong bóng tối, trong bí mật hoặc lấy một chiếu hữu của họ làm vật hy sinh để giết nhiều người trong phe địch của họ, trong khi đó kẻ mạnh dùng chiến lược có tầm vóc lớn để diệt kháng chiến. Cả hai với sự tàm sát ghê gớm đă giết hàng loạt người đều là sự tàn ác vô cùng.

Chinh Đức Thượng Đế đă nói: " Đạo khai th́ tà khởi" , c̣n vào thời kỳ trước, khi nói đến đạo (viết chữ thường) người ta nghĩ đó là Tôn giáo do loài người tổ chức ra, chớ Tôn giáo không do các Đấng Giáo Tổ lập ra hay trước khi bỏ xác không có vị nào bảo những người kế thừa duy tŕ việc dạy đạo bằng h́nh thức Tôn giáo như hiện nay, cho nên năm 1926 măi đến ngày nay nhân loại đă cho nhiều giáo phái mới xuất hiện và chỉ trong thời gian ngắn rồi tự diệt như đă xảy ra ở Texas, Canada, Thuỵ sĩ, Nhật bản...

Tôn giáo không phải là chân lư hay là Đạo (viết chữ hoa), không do chính Đức Phật tổ chức, không do Đức Chúa Giê su lập ra h́nh thức Giáo Hội mà do Thánh Paul tạo ra, không do Đức Lăo Tử hay Khổng Tử mở mà do những người kế thừa lập ra. Chân lư vẫn c̣n ẩn tàng trong Kinh Thánh hay Tam Tạng Kinh mà loài người chưa hiểu hết giáo lư trong đó nên mới có tổ chức hay cộng đồng mà cùng nhau học v́ trong đó c̣n nhiều ẩn ngữ khó hiểu. Khi Tôn giáo được thành h́nh th́ Tôn giáo bị g̣ bó trong Điếu lệ, đạo luật hay đóc-ma riêng nên Tôn giáo bị giới hạn trong tổ chức của Giáo hội mà thôi. Từ một Giáo Hội chính lại mọc thêm ra nhiều Giáo Hội khác tách rời riêng rẻ mà triết lư hay giáo lư do sự hiểu lầm hay do sự giải thích của nhóm người mà ra.

Đức Phật Thích Ca đă thấy điều đó trước khi ngài tịch diệt nên ngài dạy chư đệ tử là phải trọng giáo pháp, phải lấy giáo pháp mà dạy chớ không được lấy phàm ngă của giáo lănh mà độ chúng sinh., nên từ 2543 năm nay Đạo Phật không có xảy ra chién tranh Tôn giáo với các Tôn giáo khác, cả khi Nhóm Taliban tại A-phú-hăm giựt sập di tích văn hóa của nhân loại về Đạo Phật mà các Phật tử ở các nơi chỉ than thở chớ không gây chiến nhưng trường hợp ngược lại. Khi nói về Phật giáo th́ người phương Tây coi Phật giáo như là một triết lư hay một siêu khoa học ví khoa học của Đức Phật đă đi trưóc nền khoa học hinệ đại khi ngài nói về thuyết nguyên tử và vi trùng học rồi. Trong số những người cuồng tín nhất trong nhân laọi không ai phản đối hay gây chiến với chư Phật tử, v́ giáp pháp của ngài mà theo Á châu gọi là Đạo hay Dharma, nên Đạo Phật được phổ biến càng ngày càng rộng mà không có sư đối kháng nào từ Âu sang Mỹ, duy chỉ có vùng Trung Đông th́ sự bành trướng của tôn giáo địa phươg quá mạnh để ngự trị cả vùng.

Nguyên nhân của chiến tranh Tôn giáo như Đức Thượng Đế giáng cơ nói mục đích của Đạo Cao Đài. Khi nói Đạo Phật thị gọi là Đạo (viết chữ hoa) hay là Đường theo lời nói của Đức Chúa Giê-su, như thế các Tôn giáo có trước do chư Giáo Tổ hay chư vị do Đức Thượng Đế từ bên trên sai giáng trần lập Đạo và chư vị chỉ dám gọi là Đạo hay Đường chỉ có một chữ thôi. C̣n Đạo của Đức Thượng Đế trong Tam Kỳ Phổ Độ th́ ngài gọi là Đại Đạo, nghĩa là lớn lao, trnọg đại vô cùng và là Tôn giáo của thời điểm đi từ Nhị Nguyên lên Nhất nguyên nên trọng đại vô cùng.

V́ vào hai thời kư trước nhân loại tiến hóa trong ṿng Nhị Nguyên nên sự tranh đấu và tiến hóa trong ṿng luân hồi, c̣n từ năm 1926 trở đi, một khởi điềm đề nhân loại từ Nhị Nguyên bước lên Nhất Nguyên, mà điều cần thiết nhất là Tu Tánh, Luyện Mạng. Những căn bản khác như Qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi mà người phàm không thể làm được, nên chỉ có Đức Thượng Đế và Chư Thiêng Liêng làm được mà thôi, mà chư Thiêng Liêng muốn làm th́ phải có người trấn thế hay hữu h́nh giúp vô h́nh hiện ra dưới thế bằng các h́nh thức thuộc cơi vật chất mà từ năm 1926 đến nay Đạo của Đức Thượng Đế qua 78 năm mà chưa iđ khắp năm châu một cách rộng răi như các Tôn giáo khác. Sự lo âu, suy nghĩ của chư Tiền Khai, chư chức sắc Thiên Ân Sứ Mạng là làm sao để Đại Đạo sớm hoằng hoá khắp quả cầu 68 nầy. Trong những đàn cơ sau nầy, chư chức sắc, chư vị hầu đàn có suy nghĩ điều nầy, có khi dự định tŕnh bạch lên Bề Trên mà không dám, v́ Ơn Trên lúc nào cũng dạy phải lo tu trước đă, việc của Trời để Trời lo vv.

Tại sao sự hoằng hóa của Đại Đạo, Tôn giáo của chính Đấng Từ Phụ quá chậm, trong khi chư chức sắc cho rằng Đạo Trời nên sớm phổ hóa khắp nơi để dắt nhân laọi từ nơi tối tăm của vô minh, tàn bạo, chiến nạn khổ hải.... đến nơi sáng suốt minh triết thánh thiện?

Đức Thuợng Đế cũng đă nói rằng hễ " Đạo khai th́ tà khởi" mà tà là những người baio kiếp đă gây tội lỗi, bây giờ hội tụ cùng nhau để khảo đảo, trả quả cho nhau, và người có đạo đức th́ đă có một chiếc áo giáp bằng sắt không tà nào phá nổi nên người tu thật an tâm mà tu. Đức Thượng Đế thương con cái ngài nhung ngài không thê che chở hay ngăn cản luật nhân quả được, nên ngài chỉ dạy cho nhân loại cách tu tánh và luyện mạng mà thôi mà trog đó có Đại Đạo là siêu triết lư như một chiếc thuyền Bác Nhă đưa con người từ Bến Mê qua bờ Giác hay từ ṿng luân hồi vô tận khỏi ngục tù trần gian mà về cơi Niết bàn trưnờg tồn.

Đại Đạo được hoằng hóa trễ là v́ cơ sàng sảy diẽn ra chưa dứt, cộng nghiệp của nhân laọi quá nặng mà trả chưa xong nên thời cuộc thế giới diễn ra liên miên.

Việc chi xảy ra trên thế giới đều nằm trong Thiên cơ mà bộ máy của Vũ Trụ đă do các định luật hay chuẫn thằng như những bánh xe ṇng cốt laà máy chạy để cân bằng các năng lực của Vũ Trụ là đam lại thăng bằng cho cán cân tội và phước. Ác qúa nhiều mà phước quá ít và nhân laọi theo những Tôn giáo đă có mà không thành công trong việc giáo hóa chúng sanh, không ngăn chận chiến tranh được, cả khi mọt vị Giáo hoàng đi đến nơi sắp xảy chiến tranh, khuyên lơn mà chiến tranh vẫn xảy ra. V́ người phàm làm không được, nên Đức Thượng Đế giáng cơ lập Đạo, trong khi đó chư Giáo Tổ cũng đồng giáng cơ nhắc nhở những lời đă dạy trước. Đó là những cẩm nang quí báu chứa đụng trong những cuốn như Thánh ngôn hiệp tuyển, Tân luật, Pháp chánh truyền, Thánh giáo sưu tập để người đời tu hành cho đúng, nhưng lúc đó người Phápvẫn muốn duy tŕ thuộc địa Đông Dương, các học giả viết sử Đạo bằng ngoại ngữ lấy mục đích của chính phủ Pháp làm tiêu chuẩn để viết đánh lạc hướng của cơ Đạo mà dễ tiêu diệt Tôn giáo mới mà Tôn giáo là sức mạnh trong cuộc chống ngoại xâm. Từ những năm kháng chiến chống Pháp tại Việt nam có hai lực lượng thuộc Tôn giáo là Đạo Cao Đài và Đạo Ḥa Hảo có nhiều tín đồ tham gia kháng chiến.

Đức Thượng Đế có dạy "....Đạo và chính trị chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau..." mà những vị nào kết hợp th́ bị khảo đảo, trừng phạt, chết chóc hay bị lực lượng vô thần ngăn chận sự bành trưóng của Tôn giáo, v́ triết gia chủ xướng đă căn dặn rằng: "Tôn giáo là thuốc phiện" nên Tôn giáo khó sống với những người theo thuyết duy vật, nên có cả 3.000 tín đồ Miền Trung bị giết và một vị Giáo chủ thời đó cũng đă bị chặt làm ba khúc giống như khi Đức Chúa Giê-su bị đưa lên cây thập tự giá vậy.

Tất cả những sự khảo đảo trên là những trở ngại cẳn ngăn bánh xe tiến hóa của cơ Đạo và sau cùng cơ Đạo cũng phải chia rẻ hay phân tán mỏng đẻ bảo toàn nền Đạo. Kết quả của sự chia rẻ cũng là những viên đá cản đường cho bộ máy của cơ Đạo là sự mê tín, bảo thủ, gom vào phạm vi nhỏ của điạ phương....và coi các Chi Phái khác là tà hay Bàng Môn Tả Đạo, mà cơ bút trong lúc bị cấm cũng là nguyên nhân sâu xa để phàm ư xen vào nên thiếu sự liên giao hành Đạo. Đó là trở ngại cho sư hoằng hóa từ Thánh Địa, v́ có lần một địa phương suy nghĩ theo ư riêng đẵ thờ trên Thiên bàn không phải là Thiên Nhăn mà là trái tim. Về sau nhờ co liên giao hành đạo nên chư vị tại điạ phương thay Thiên nhăn cho giống với các Thánh thất khác. Chư Tiền Khai đă cố gắng hết sức ḿnh v́ Đạo, v́ THẦY mà thống nhứt cơ Đạo trong sự chia rẻ lâu dài không được nên c̣ lần ngài Trần Văn Quế lúc sanh tiền khi đến chùa Di Lạc than rằng việc thống nhất chưa thành công, tuy vậy Thầy Chí Tôn đă thưởng công dù không thành công, nên ngài được Thiên phong Quảng Đức Chơn Tiên. Thế cho nên dù chưa thành công mà đă cố hết sức ḿnh lo cho ạo th́ Ơn Trên không bỏ đâu. Giai đoạn sau cùng của cơ Qui Nguyên Thống Nhất được Đức Di Lạc hộ tŕ và nhiều ch1ưc sắc khắp nơi thường về Vĩnh Long tham dự đàn cơ. Những bài đàn cơ đều được in tại chỗ và Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư in thnàh sách Thánh giáo sưu tập, nhưng cơ Trời đă sắp đặt và \" THẦY đă cho một lũ hổ mang cắn xé các con\" của ngài. Những vị nào lấy Đạo đem vào chính trị th́ bị khảo đảo nặng, c̣n những vị nào lấy đạo đức làm chiếc thiết giáp tức tu thiệt th́ tai qua nạn khỏi.

Sự ĺa bỏ quê hương đi khắp năm châu cũng nằm trong Thiên ư, v́ Đức Cao Đài Thượng Đế cũng đă tiên tri:

Từ đây ṇi giống chẳng chia ba,
THẦY hiệp các con lại một nhà,
Nam, Bắc cùng rồi ra ngoại quốc,
Chủ quyền chơn Đạo một nḿnh TA.
(TNHT)

Nếu không có sự ra đi nầy th́ cơ Đạo c̣n bị viên đá Vô Thần cản đường c̣n lâu hơn. Chư vị chức sắc c̣n lại tại Tổ Đ́nh bị áp đạt không làm ǵ được hơn khi nằm trong bàn tay của những người cầm quyền, rất đau ḷng khi bị bên ngoài chống đối coi như tai sai của Duy vật . Hoàn cảnh chư vị nầy khác nào hoàn cảnh của Việt vương Câu Tiển chịu nằm gai nếm mật chờ ngày khi những người mù sẽ sáng mắt ra hay cơn mộng bá đồ vương bị thất bại khi ḷng tham không đất dung thân v́ ai cũng có đạo đức mà người không có đạo đức sẽ bị khinh miệt.

Đạo là lư, là chơn lư để đánh thức ḷng người mau thức tỉnh. Họ sẽ từ vô minh hay đang làm ác hồi tâm hướng thiện. Cuộc kháng chiến bằng đạo đức, bằng vi nhi bất vi của Đức Đại Lai Lạt Ma sẽ giống như những người chơn tu hiện đang bị trói trong cảnh khổ.

Khi người ác thức tâm và biết "Thương người như ḿnh vậy" theo lời Chúa Giê-su, biết từ bi hỉ xả hay Lấy đức báo oán oán tiêu tan như lời Phật dạy hay " Nếu không thương th́ đùng ghét" hay "Nếu các con không thương kẻ ghét ḿnh th́ khó mong gần THẦY" như lời Đức Chí Tôn dạy th́ nhân loại sẽ thấy đời Thưọng Nguơn Thánh Đức không xa, không lâu nữa.

Khi bánh xe tiến hóa của cơ Đạo không c̣n bị cản trở ở bất cứ ở đâu nữa th́ việc hoàng hóa Đạo THẦY mới mong thực hiện được.

Hiên nay cơ Đạo tại Thánh Địa c̣n đang do Triệt giáo nắm, khi họ thống nhứt xong và ḅ lư thuyết ngoại lai ra th́ họ mới biết Đạo là ǵ, tới chừng đó sẽ sẽ qua với Xiển giáo mà lo cho đời Thượng Nguơn Thánh Đức được, nhưng mới ở Thánh Địa chớ các nơi khác th́ sao?

Sự kéo dài cấn có, v́ khi trái chín th́ mới rụng, khi cộng nghiệp trả xong, khi vô minh được giáo lư của Cha Tṛi làm sáng tỏ để trở nên sáng suốt, nhưng Kinh sách Thánh giáo chưa dịch ra hết th́ khó mà làm thức tâm các dân tộc khác c̣n quá mê tín hay cuồng tín.

Đạo sự của chư vị ở nước ngoài hiện nay chỉ dùng Thế Đạo trước, sau đó xin Ơn Trên giáng cơ chuẩn duyệt để thành Thiên Đạo. Đây là viẹc mà chư vị chức sắc đă làm trong Khoá Hạnh Đường 2003 vừa qua. Các Đại Hội Tôn giáo trên thế giới là cơ hội để nhân laọi liên giao hành Đạo, so sánh, t́m hiểu, rút tỉa ra cái Đạo hay là Vạn giáo nhất lư, từ đó người ta sẽ làm quen với Đạo của Cha Trời hay Cha Linh Hồn của họ, họ sẽ phê phán những sai lầm của họ v́ vô minh mà nên nỗi, sẽ thức tâm mà học hỏi giáo lư mới của Đấng mà họ tin tưởng, nhưng mang một cái tên khác theo ngôn ngữ của họ.

Khoa học đang tiến triển, các Tự điển điện tử đang được làm và khi trong Mạng Lưới Toàn Cầu có đủ các Tự Điển miễn phí là lúc đó nhân loại sẽ khám phá kho tàng giaó lư vô giá từ Thánh Địa Việt Nam, và câu nói của vị Tiền Khai là Đức Cao Triều Phát sẽ được thấy bằng sư thực, đó là:
Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc,
Ngày sau làm chủ mới là kỳ !

Làm chủ có thể hiểu đây làm làm chủ nhà, chủ chùa hay chủ Thánh Thất hay chủ Đạo Tràng để cùng nhau học.

Muốn học thâm sâu về Đạo Cao Đài th́ các nhà trí thức ngoại quốc cần học tiếng Việt để hiểu Thánh giáo, cần biết tiếng Hán Việt để hiểu Kinh, nhờ đó những người trí thức phổ biến cho các ǵới thuộc mọi tŕnh độ, nhất là sửa đổi sách giáo khoa cho môn Đức dục ở bậc Trung học các nước ở Âu châu, tự điển đă viết sai, đạo sử bằng ngoại ngữ viết sai sự thật. Muốn vậy chư tín đồ chúng ta giúp ǵ họ được?
Đó là cố gắng thành lập một Viện Đại Học Cao Đài với các chứng chỉ, văn bằng chứng nhận khả năng hiểu về giao lư Đạo Cao Đài. Các Tôn giáo khác đă có khắp nơi như V́ện Đại Học Phật giáo ở Ấn độ, ở Hoa Kỳ, ở Thái lan.... hay Viện Đại Học HỒi giáo ở Ba Tư, I.Rắc, Á-rạp.... hay Viện Tôn Giáo học bao gồm hai môn học như Katholische Theologie và Evangelische Theologie cùng chung một Viện, mà trước kia chưa hoc chung, mà c̣n thiếu Cao-Đài-Theologie.

Hiên nay tại Thành phồ Leipzig thuộc Cộng Ḥa Liên Bang Đức có Viện Tôn Giáo ( Religionswissenschaftliches Institut) và có môn học mới là Đạo Cao Đài do anh Nguyễn Khắc Tiến Tùng phụ trách với hy vọng trong tương lai tại đây sẽ mở được một Viện Đại Học Cao Đài, v́ anh đă mua được một cơ sở rất lớn, đủ chỗ cho những dự án mới. (xin xem Link: http://www.asia-religion.net)

Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo tại số 17B đường Cống Quỳnh Sài G̣n là cơ quan sau cùng thường do Đức Lư thường giáng cơ dạy từ chút, là nơi đào tạo giáo sĩ phế đời hay sống độc thân lo hành Đạo như thuyết đạo, giảng Đạo khắp nơi, trả lời thắc mắc của những du khách ngoại quốc muốn t́m hiểu Đạo Cao Đài khi họ đă lên Tây Ninh xem các kiến trúc đặc biệt với óc ṭ ṃ và ḷng khâm phục là động cơ thúc đẩy sự t́m hiểu mới, sự hấp dẫn mới, sự giải thông bằng đủ mọi ngoại ngữ của giáo sĩ, chức sắc... là nhịp cầu giúp những người thích t́m hiểu, mà khi hiểu họ sẽ ngộ Đạo, học Đạo và hành Đạo th́ 96 ức nguyên nhân c̣n lại chưa trở về quê xưa vị cũ nơi Bạc Ngọc Kinh sẽ có cơ duyên lo tu tánh, luyện Mạng mà có Nhị xác thân mới nhập Niết ban được.

Nếu chúng ta làm đạo sự v́ Đạo, v́ THẦY mà bi phê b́nh th́ không nên chán năn, sẽ có Ơn Trên hộ tŕ khi chúng ta làm dứng theo trí tạp thể, v́ trí tập thể la trí huệ, giống như Hội Nhơn Sanh khi quyết định th́ ư nhơn là ư Trời vậy.

Sau KHóa Hạnh Đường 2003 Ơn Trên có giáng dạy là chúng ta lo đạo sự th́ cứ làm, chớ đừng chờ Ơn Trên, v́ THẦY có dạy trong TNHT là "Nếu Đạo phát trễ một ngày là một ngày nhân loại c̣n đau khổ".

Mong sao mọi người có quyết tâm cùng lo đạo sự, v́ Đạo v́ THẦY, như vậy Nhất nguyên Đại Đạo hoằng khai mới có cơ duyên trở thành sự thật được, từ đó ngũ nguyện sẽ viên măn.

Mong thay !

Hà Phước Thảo

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh