Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Suy ngẫm:

THẮP ĐUỐC ĐI T̀M CÁC BẬC TIỀN KHAI (MỞ ĐẦU TRƯỚC TIÊN)

Gần 30 năm qua rồi như một cái chớp mắt ! 

Nh́n lại cơ Đạo hiện tại những ai yêu Thầy mến Đạo không thể không buồn ḷng và lo âu. Hàng giáo phẩm, hiến thân v́ đạo, hoặc hy sinh làm việc đạo trọn vẹn (tối thiểu full time 40 giờ mỗi tuần) không có. 

Từ trong nước ra hải ngoại việc đào tạo hàng giáo phẩm kế thừa không có. Trong khi hàng giáo phẩm trước 1975, giờ đây trên 30 năm, đă già nua, bịnh hoạn và qui vị hầu hết. Trong nước v́ hoàn cảnh lịch sử việc đào tạo hàng giáo phẩm, việc thăng bổ hàng giáo phẩm đă không có, và việc thắp đuốc t́m người có giá trị xứng đáng như các bậc Tiền Khai (mở đầu trước tiên) cho cơ đạo thật hiếm hoi. 

Trong nước đă đành như vậy rồi. Tại sao ở hải ngoại t́nh trạng giáo phẩm Cao-Đài vẫn y nguyên như mấy mươi năm trước đây. Số giáo phẩm trước 75 ra được nước ngoài trong những thời gian sau đó không là bao nhiêu. Giờ th́ các vị cũng đă già yếu, bịnh tật mất mát. Quí vị chức sắc này chừng nào mới được thăng bổ cho xứng đáng với công sức, với tuổi đạo và nhứt là tương xứng với các hàng giáo phẩm tôn giáo bạn. Và các giáo phẩm thừa kế chừng nào mới được đào tạo và giao phó công cuộc truyền đạo, phổ độ chúng sanh. Thời gian th́ qua mau như tên bắn, mà cơ Đạo và chúng sanh th́ bao la, ngút ngàn. Chúng ta đang chờ đợi ǵ? Trong khi các tôn giáo bạn, các Tăng, Ni, Đại Đức, Thượng Tọa, Ḥa Thượng, Linh Mục, Giám Mục, Mục Sư... được thăng bổ, tiếp nhận và đào tạo liên tục theo năm tháng đă qua nơi hải ngoại. 

Cao-Đài chúng ta đang chờ đợi ǵ ? Phải chăng một phép lạ !!

Cùng nhau chúng ta thắp đuốc đi t́m những người xứng đáng như các bậc Tiền Bối, những bậc Tiền Khai trong Đại Đạo của bảy mươi mấy năm về trước. Hoàn cảnh lịch sử trong những năm cuối thập niên 20 và đầu thập niên 30 khó khăn gấp bội hơn hoàn cảnh dân tộc chúng ta nơi hải ngọai hiện giờ về chính trị, về xă hội, về kinh tế. Thế mà có biết bao nhiêu vị Tiền Khai trong cái tuổi hai mươi mấy, ba mươi, bốn mươi... đă dám theo tiếng gọi thiêng liêng xây lưng hẳn lại với cuộc đời no ấm, xây lưng hẳn lại với ṿng tay yêu thương của gia đ́nh.  Mặc dù chưa biết Đạo là ǵ, các vị Tiền Khai đă hy sinh tất cả cho THẦY, cho ĐẠO, cho nhân sanh. V́ vậy chúng  ta mới thấy từ cái KHÔNG khổng lồ đến cái CÓ hiện tại, với Thánh Sở, Họ Đạo hiện diện khắp mọi nơi. 

Chúng ta hăy đào tạo các hàng giáo phẩm càng sớm càng tốt, và tạo cơ hội thăng bổ các giáo phẩm đă bị dậm chân tại chỗ trong 30 năm qua. Các Lễ Sanh, các Sĩ Tải, Luật Sự, các Giáo Thiện, Hành Thiện tương đương với các Mục Sư bên Tin Lành, vẫn có gia đ́nh nhưng làm việc đạo Full time. Điều quan trọng là bảo đảm cuộc sống cho họ, đó là bổn phận hổ trợ của tất cả tín hữu Cao-Đài. C̣n các giáo phẩm từ Giáo Hữu, Truyền Trạng, Thừa Sử (hai phẩm Truyền Trạng và Thừa Sử Hiệp Thiên Đài ngang hàng chớ không cao hơn phẩm Giáo Hữu bên Cửu Trùng Đài), Chí Thiện (HT Phước Thiện) trở lên buộc phải trường trai, ly gia cắt ái, hiến thân cho Đạo. 

Công nghiệp đă qua ngoài đời cũng như trong đạo rất quan trọng nhưng điều quan trọng hơn cả là tâm nguyện dấn thân cho tương lai cơ Đạo. Chúng ta hăy nh́n lại quá khứ công nghiệp của ḿnh và quyết tâm dùng đó làm hành trang cho những vai tṛ giáo phẩm phục vụ đạo pháp và nhân sanh sắp tới. Chúng ta sẵn sàng tiếp nhận sự tu dưỡng, các khóa Hạnh Đường để triển khai minh triết và t́nh thương nhằm làm tṛn vai tṛ thế Thiên hành hóa của các giáo phẩm sẽ được giao phó. 

Ngoài ra, mỗi người trong chúng ta nên thắp đuốc t́m những con người sứ mạng (thiên mạng) (như buổi tiền khai), chắc chắn có nhiều trong mọi dân tộc. Họ thấy, biết và tiếp nhận sứ mạng Cao-Đài, mặc dù khai sanh trễ tràng, tại một quốc gia nhỏ bé nhiều đau thương như VN, nhưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mang mặc một can trường đem đến ḥa b́nh an lạc cho toàn nhân loại. Làm sao các tôn giáo, các chủng tộc là những vườn hoa trong vườn Thượng Uyển của Đức Chí Tôn, là những quả đào tiên trường sanh bất tử, chớ không là những ngọn thương, đao dùng để sát phạt, giết hại lẫn nhau, đe dọa tàn hại, diệt vong trong thời gian đă qua, hiện tại và các hiểm họa tương lai.

Huệ Tánh

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh