Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Chuyện một sinh viên theo Chính Thống giáo học lấy bằng cấp ở Viện Khoa Học tại Liên Xô cũ

(Tác giả nghe chuyện kể của một sinh viên Nga du học tại Munich nên làm bài thơ sau đây:)

Thơ

          Trong một lớp Viện Khoa Học Mác,

          Có giáo sư hoạt bác giảng bài,

                    Giảng xong tṛ hỏi ông thầy:

"Người từ đâu đến sống ngày hôm nay?"

          Thầy vẽ h́nh tŕnh bày con khỉ,

          Và bảo rằng: từ thủy tới chung,

                    Sinh linh tiến hóa vô cùng,

Vượn người thăng cấp thú tùng hóa nhơn.

          Darwin thuyết hay hơn tất cả!

          Là duy vật cực tả siêu quần,

                    Vật chất tiến hóa rất cần,

Vật chất có trước tinh thần có sau.

          Từ xưa đến trải bao thế hệ,

          Nhiều thuyết hay dùng để học hành,

                    Một tṛ giơ tay hỏi hanh:

"Vũ trụ vạn vật ai sanh thế nầy?

          Thánh Kinh dạy khác thầy đă giảng,

          Chúa Giê-hô-va hóa, giáng loài người".

                    Giáo sư tiến sĩ tươi cười:

"Đạo là thuốc phiện, làm người nghiệm thêm".

          Hết giờ học, ra về tất cả,

          Chạy ra đường bôn bả về nhà,

                    Sinh viên t́m hỏi ông cha,

Để t́m sự thật đâu là đúng hơn.

          Vô nhà thờ giản đơn <-> đơn giản,

          Lấy thánh kinh cha giảng thêm ra,

                    Duy linh, duy vật => chánh, tà,

Làm sao hiểu được để mà luận suy?

          Khi vào trường phải tùy hoàn cảnh,

          Học cho xong để lănh cấp bằng,

                    Giảng theo Kinh Thánh đậu chăng?

Giáo sư chấm điểm rớt văng khỏi trường!

          Học, thi cử t́m phương sanh sống,

          Có cấp bằng để giống đảng viên,

                    Lương cao, tham nhũng kiếm tiền,

Giúp cho con cháu kết liên đảng nhà.

          Học làm việc đến già rồi chết,

          Chết đi đâu khi hết cuộc đời?

                    Nhà thờ th́ có thờ Trời,

Đọc Kinh, ca hát, nhưng Trời ở đâu?

          Trời vô h́nh nhiệm mầu đâu thấy,

          Nhờ ông cha lư giải dùm cho!

                    Đến khi cộng sản nằm co,

Lê-nin sụp ngă mới lo linh hồn.

          Đạo Chính Thống (Orthodox) cũng tôn, cũng giáo,

          Nhưng đạo nào cũng đạo của người,

                    Tôi đang kiếm Đạo của Trời,

Làm sao học được chính lời Chúa Cha?

          Tṛ muốn học phải qua nước Việt,

          Vào Cơ Quan ở miệt Quận Nh́,

                    Đến Sài g̣n gọi Taxi,

Phổ Thông Giáo Lư ấy th́ t́m ra.

          Tṛ sẽ nói tiếng Nga, tiếng Mỹ,

          Đủ sách, kinh từ thủy tới chung,

                    Không tiền đi ngă hàng không,

Đi xe t́m đến cộng đồng Việt Nga.

          Tại Mạc Tư Khoa có giáo sư Blagov,

          Tiếng Việt rành nhờ học Cao-Đài,

                    Internet cũng có đủ đầy,

Những bài Thánh giáo của THẦY Chí Tôn.Viết tại VĐH Kỹ thuật München 9.6.2004

Hà Phước Thảo

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh