Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Ngày mai, 29 Tết, dân gian thường bảo:

"Dù ai buôn bán đâu đâu,
Ba mươi ngày Tết rủ nhau mà về."

Đồng thời trong Đạo ngoài đời làm Lễ Rước Chư Thánh, Rước Ông Bà.

Tiếng Gọi Tâm Linh 2.

Đầu năm Chư Thánh cơi Thiên về,
Trợ nguyện cuộc đời giữa biển mê;
Tên bắn như bay, ngày tháng tận,
Xoay quanh chưa chín một nồi kê.

                     * * *

     Ḱa giấc mộng kê vàng chưa chín,
     Hảy nh́n xem cơ định đổi dời;
            Hơn thua, giành giựt đua bơi,
Sang, hèn, cao, thấp một thời cũng xong.
    Vướng thanh, sắc, vợ, chồng gắn bó,
     Nợ áo cơm bó rọ khôn ra;
            Mấy ai vượt khỏi ái hà,
Mấy ai vứt gánh ruột rà, cháu, con.
     Không dây nắn, tiếng đờn trầm bổng,
     Không dùi khua, nhịp trống xa gần;
            Một bàn tay, vổ vang rân,
Thảnh thơi thuyền bách, sông Ngân lửng lờ.
     Người cơi thế lấy mơ làm thật,
     Kết cục rồi mới bực tỉnh ra;
            Mơ màng tuyết đổ, sương sa,
Bóng vàng khuất dạng, nguyệt tà, tà soi.
    Mượn đức hạnh mà noi đường Thánh,
    Lấy đạo mầu, mà lánh bụi trần;
            Đạo, đời xông xáo, thong dong,
Vào ra Tiên, tục, sắc, không, vô thường.

Huệ-Tánh cẩn bút 28 tháng Chạp Nhâm Ngọ (30.1.2003)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh