Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Tại sao khi nhập môn Đạo Cao Đài phải thề nặng theo Thiên ư?

 Hà Phước Thảo

Từ thời Thượng cổ, Trung cổ đến năm 1926 khi mỗi tín đồ xin vào một Tôn giáo th́ được làm nghi lễ để chứng minh rằng ḿnh là người tín đồ mới hay tân ṭng mà các Tôn giáo thường gọi là rửa tội, qui y, vào đạo... và chưa có Tôn giáo nào có lời thệ nguyện bắt buộc và lời thề thật nặng như khi nhập môn Đạo Cao Đài vào những năm 1926, 1927 ... và cho đến nay là .........nếu tôi ḷng một dạ hai th́ bị Thiên tru địa lục.... mà người nào muốn nhập môn cũng sợ, do dự, chưa dám quyết định ngay mà c̣n chần chờ, hỏi chư vị cao kiến trong Đạo lâu năm và cũng có một số người muốn nhập môn mà c̣n lo sợ nên trong thời chiến tranh chẳng may bị chết v́ chưa quyết định đúng lúc cho Kỳ Ân Xá lần thứ ba nầy, phải chờ đến kiếp sau mới có cơ duyên tu cầu giải thoát luân hồi sanh tử trong một kiếp.

Trong lịch sử nhân loại người Việt Nam ai cũng biết Đức Quan-Thánh Đế-Quân cùng hai vị khác trong ba huynh đệ khi quyết định chung ư xây dựng cho mục đích chung trong việc cùng xây dựng giúp ích đất nước Trung Hoa thời đó bị chia ba phải trích máu nhau mà thề. Những thường nhân khi trong tổ ba người cũng thường làm như thế để mỗi người chứng minh với người khác ḷng thành thật và sự quyết định không bao giờ thay đổi khi đến lúc lâm chung. Có những người bị hàm oan, muốn chứng minh ḿnh không có làm điều ǵ đó cũng thề nặng để chứng minh rằng ḿnh vô tội hay trong sạch. Xa hơn nữa th́ người Nhựt có thói quen tự mổ bụng ḿnh để chứng minh là ḿnh trung cang nghĩa khí không làm điều ǵ khi bị kết tội oan v.v...

Khi thề là có một sự tin tưởng rằng lời thề được chư Thần hay chư vị khuất mặt chứng giám và cũng có những người đă thề mà làm sai lời thề rồi ngẫu nhiên xảy ra như thật như nhiều người thấy có người đến Lăng Ông hay Lăng Đức Lê Văn Duyệt ở Gia Định thề và có kết quả y như thật nên người ta hay có thói quen đến đó làm lễ thề nhiều việc...

Những vị Tổng thống khi nhậm chức cũng làm lễ long trọng, đọc quốc ca, làm lễ thượng kỳ và có chư vị nắm quyền lập pháp chứng kiến để vị Tân Tổng Thống giơ tay phải lên thề là phải làm tṛn nhiệm vụ đất nước và nhân dân giao phó.

Như vậy, lời thề rất quan trọng đối với người quyết định thề và suốt đời quyết định không thay đổi cho đến khi chết, nếu đă thề là chí công, vô tư mà khi làm ông lớn có quyền hành mà tham nhũng th́ trước hết do nhân dân trị tội rồi, c̣n tội lỗi th́ theo luật nhân quả, kiếp sau mới biết được.

V́ lời thề quan trọng như thế nên THẦY Thượng Đế đă dạy con cái ngài khi nhập môn vào Đạo Cao Đài phải thề rất nặng và phải tin một Đạo, một THẦY mà thôi.

Một số chư vị trong Đạo Cao Đài trước kia là người theo Đạo Thiên Chúa hay theo Đạo Phật, nghĩa là đă có làm lễ rửa tội hay qui y rồi, khi đă quyết định nhập môn Đạo Cao Đài th́ cũng thề nguyện v́ trước chưa có thề lần nào th́ lần sau cùng thề nguyện cũng là quyết định cho cuối cuộc đời là tin một Đạo, một THẦY hay một Đấng CHA CHUNG của nhân loại. Có nhiều người cũng sợ khi đă là tín đồ Đạo Cao Đài mà có lần theo vợ là người Đạo Thiên Chúa vào nhà thờ làm lễ Mi-sa chung với vợ th́ có lỗi thề không hoặc vợ hay chồng là người theo Đạo Phật khi đi lễ chùa chung th́ có lỗi thề không. Chư vị Anh Lớn trong Đạo Cao Đài thường giải thích với chư vị hỏi về “một Đạo, một THẦY“ mà làm như thế th́ có sao không? Câu trả lời là “không sao“, v́ chư Giáo Tổ đều là chư vị trong Tam Giáo Ṭa, cũng như tại các Thánh Thất hiện nay có Thánh Tượng Thiên Nhăn với Ngũ Chi đều có thờ chư vị trong Tam Giáo và Ngũ Chi, và Tôn giáo là cửa vào Đại Đạo v́ Tôn giáo là phương tiện t́m Đạo chớ không phải là Đạo.

Có vài vị khi nhập môn Đạo Cao Đài tại các Thánh Thất do chư vị chức sắc Ṭa Thánh Tây Ninh làm lễ nhập môn, được giúp đỡ chỉ bảo đọc kinh cúng Tứ thời, đọc Thánh ngôn hiệp tuyển, Tân luật pháp chánh truyền, khi đọc trong Tân Luật th́ thấy Đức Chí Tôn có dạy là có Thánh Tịnh và trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển THẦY có dạy là ai trai giới 10 ngày đổ lên th́ được truyền bửu pháp mà thấy không có chư vị nào dạy thiền khi họ muốn tu tánh và luyện mạng, nên có vị t́m trong các chùa Phật để học thiền hay học những phương pháp khác như khỏi phải ăn chay cũng thiền được. Những vị nầy vừa đi lễ THẦY ngày Sóc và Vọng, lại c̣n thiền theo các pháp môn của các giáo phái khác th́ cũng sợ là không biết phải có lỗi lời thề không. Sau cùng chư vị nầy t́m đến Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư để hỏi chư Anh Lớn và có may duyên được thọ Tân pháp Cao Đài, bỏ hành những pháp đă hành trước và rất an ḷng lo tu tịnh chớ không c̣n phập pḥng lo sợ lỗi thề nữa.

Có một vị ở Tây Đức là tín đồ Đạo Cao Đài, viết thơ khắp nơi để hỏi và t́m chư vị chỉ cách thiền định theo Đạo Cao Đài mà không gặp, nên đă thiền theo các pháp môn của các giáo phái khác trước Thiên bàn và bị quay như người chóng mặt nên bỏ. Sau đó có may duyên là gặp được Đạo Trưởng C.T. ra quốc ngoại nên được thọ Tân pháp, tiến Đạo và sau cùng xin THẦY và được THẦY cho thọ bửu pháp Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi. Vài chư vị khác ở Tây Đức cũng may được duyên may như thế. Thế mới hiểu rằng cây cải không t́m con dê mà con dê đi t́m cây cải dĩ nhiên t́m được. THẦY CHÍ TÔN nh́n thấy tất cả, một con kiến nó than th́ THẦY cũng nghe thấy, cho nên khi đă là người, là giống thông minh trong các loài trong Vũ Trụ với ư nguyện ǵ chân thật hay có cảm xin Đấng Cha Trời là Đấng Cha Chung Nhân Loại th́ Ngài có ứng đúng như luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu như trong Kinh Cảm Ứng do Vua Văn Vương đă dạy.

Những vị đă nhập môn vào Đạo Cao Đài mà đức tin chưa vững v́ muốn thấy huyền diệu như thấy cảnh Tiên, cảnh Phật th́ mới tin. Những vị tu cầu giải thoát theo bửu pháp CMTTVV thường giải thích cho những vị thắc mắc là khi tu theo Đạo THẦY th́ THẦY không cho thấy huyền diệu. Khi thấy huyền diệu trước mắt là quỉ ma hiện h́nh ra Phật, Tiên để dụ dỗ theo chúng, giống như Thái Tử Sĩ-đạt-ta tu thiền dưới gốc cây Bồ-đề 49 ngày th́ thấy ma vương hiện h́nh quyến rũ, hay trong Đạo Thiên Chúa, khi Đức Chúa Giê-su tu thiền trong núi Si-nai 40 ngày chỉ uống nước khử trược lưu thanh th́ thông linh cùng với Cha Ngài và thấy quỉ ma đến quyến rũ mê hoặc...  mà ít có người tin, nên hiện nay có vài vị dù là tín đồ Đạo Cao Đài mà khi thấy có pháp nào tu nhanh, thấy huyền diệu trước mắt, lúc trước ăn chay 10 ngày mà khi được nghe giảng th́ say mê liền v́ thấy huyền diệu gọi là ấn chứng nên tin tưởng quá, quên cả lời thề khi nhập môn. Đến một giai đoạn nào đó khi thiền trước Thiên bàn, bị chư Thần hay vị Hộ pháp ở phía đối diện với Thiên bàn cho thấy những việc kỳ lạ để sợ mà bỏ pháp không phải bửu pháp của Đức Chí Tôn. Ai cũng thế, khi sợ mới cầu chư vị Đạo trưởng hỏi, th́ chư vị nầy bảo rằng “trước sao th́ sau vậy” mới được. Lúc bấy giờ khi chúng ta nhớ lại lời thề th́ giựt ḿnh, nhưng chúng ta nghĩ rằng lời thề nặng là do chính ḿnh quyết định, chớ THẦY có bao giờ trừng trị cho nặng như thế đâu? Duy chỉ có chư Thần, chư vị Nam-Tào Bắc-Đẩu đă ghi hết những ǵ chúng ta đă thề mà ngày sau mới biết đức háo sanh của THẦY vô biên vô lượng đến chừng nào. Những vị đă lỗi lời thề bây giờ tin tưởng c̣n mạnh hơn trước nhiều v́ bị “hổ mang cắn xé” và chỉ có đạo đức là cái áo giáp che chở chúng ta mà thôi.

Có những vị lúc c̣n trẻ thường hỏi Ơn Trên khi tham dự đàn cơ là quyết định c̣n chút do dự hay chờ đợi là đợi khi con cái lớn hết, nhà cửa khá giả th́ mới tu, mới nhập môn, mới dám thề... th́ chư Anh Lớn có giải thích là Tử Thần gọi chúng ta không biết ngày giờ nào, không quyết định ngay th́ sợ không c̣n kịp khi phải ra đi vĩnh viễn. Có vị muốn tu, muốn thiền mà ăn chay th́ chỉ muốn ăn 10 ngày cũng đủ rồi để c̣n dịp thưởng thức món ngon vật lạ khi có điều kiện thưởng thức, có tiền bạc đầy đủ mà bỏ th́ uổng quá, hoặc muốn làm Tiên, Phật mà cũng ham đời v́ danh vọng c̣n cao, làm ông to bà lớn, quyền hành trong tay, tài sắc đầy đủ...khi hỏi Ơn Trên th́ Ơn Trên cũng dạy, đại ư là cái sàng sàng gạo, gạo trọng ở trên, gạo nát và bụi lọt xuống, c̣n hạt gạo nửa chừng th́ phải được người sàng nhận xuống để có lỗ trống cho hạt gạo nát rớt xuống.

Chư vị tín đồ Cao Đài giáo khi đă quyết định cầu tu giải thoát th́ t́m đến một đàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi hỏi và được chư vị tu trước hướng dẫn là phải trường chay, tuyệt dục, v́ bửu pháp phải bảo tinh, duỡng khí, tồn Thần hay luyện tinh hoá khí, luyện khí hóa Thần, luyện Thần huờn hư, phải trường chay và phải vị hôn phu hay hôn thê cho phép, làm tờ cam kết là coi nhau như bạn, ngủ riêng, khi xin THẦY trước Thiên bàn phải dâng Tờ Hồng Thệ là thề nguyện lần nữa c̣n nặng hơn là làm thân trâu, ngựa... nếu không giữ lời thề.

Tóm lại, lời thề là tự quyết định suốt cuộc đời theo đức tin không lay chuyển, không thay đổi, nhờ thế mà khi bị một sức quyến rũ nào từ giả mà tưởng rằng chơn phải tự thắng chuyển hướng đức tin lại cho đúng theo quyết định đă khắc vào tim lúc chung cũng như lúc thủy th́ con đường Đạo mới khỏi bị lái vào đường Bàng Môn Tả Đạo.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh