Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Cuối Đông Hạ Nguơn 

Chiến tranh nhiều xứ cứ lan tràn, 

Nhân loại sao không kiếm Đạo Vàng? 

Mầm thánh cùng gieo: chưa mọc lá, (Nghèo cần t́nh thương qua khổ nạn) 

Bom người tự sát: sắp tràn sông. (Yếu dùng khủng bố chống tham tàn) 

Oán hận gieo hoài miền tục lụy, 

Từ bi gọi măi khắp nhân gian. 

Đêm tối đến bao giờ mới sáng? 

Mỗi người cố gắng phổ Đạo Vàng. 

 

Hà Phước Thảo (06-04-2003)

 

(Họa lại bài thi "Cuối Đông?" của HH Huệ Tánh sau đây:)

 

CUỐI ĐÔNG ?

Tuyết giá từ đâu đến ngập tràn,

Qua đêm, chợt nở chiếc hoa vàng;

Xuân dường đă đến nhanh hoa lá,

Đông vẫn c̣n vương vấn núi sông;

Quảy gánh cứu nhân vùng tục lụy,

Chèo thuyền độ khách giữa nhân gian;

Tối tăm  heo hắt, rồi thôi, sáng,

Trắng xóa phủ xen mấy điểm vàng.

 

Huệ Tánh 18.2.03 (18.1.Quư Mùi)

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh