Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

LỜI CHÚA NÓI

 

THI:

Lời dạy của Đức Chúa Giê-su Ki-tô: "Ta là Chân lư, là sự sống, là đường"

 

    Giê-su nói: " TA là Chân lư...",

    Lư ấy là vô nhị độc tôn,

        Là cơ tiến hóa, bảo tồn,

Là nơi Chúa ngự trong ḷng thế nhân.

 

    "Sự sống" là tinh thần vô kỷ,

    Thương mọi người như tỷ thương ḿnh,

        Sống không ích kỷ, tham sinh,

Sống v́ người khác: công b́nh, từ bi.

 

    Tôn giáo "là đường" đi vào ĐẠO,

    Nên Thánh Paul cố tạo Thánh-đường,

        Tập cho nhân loại học thương,

Học lời Chúa dạy cho thường mới nên. (Chúa Nhật nghỉ làm việc, lo đọc Kinh Thánh, tu tâm sửa tánh)

 

    Chúa hy sinh trên cây Thập tự,

    Là dạy người: sinh, tử, luân hồi,

        Hy sinh cứu thế chuộc đời,

Cầu xin CHA ở trên Trời thứ tha.

 

    Tha cho kẻ giết ngài, hành khổ,

    Tha từ đời Tông tổ đến nay,

        V́ không hiểu được lời Ngài,

Không thương nên tạo trần ai khổ nàn.

 

    Bởi vô minh gây màn Thánh chiến,

    Hằng trăm năm biểu hiện tham, sân,

        Quên đi cả Chúa Thánh Thần

Ngự nơi tâm nội người trần hiện sinh.

 

    Chiến đấu v́ vô minh, cuồng tín,

    V́ không thương nên tính, nên toan,

        Giết người, cướp nước, đoạt vàng, (Iraq => Kuwait)

Oan oan tương báo, muôn ngàn khổ đau.

 

    Kẻ yếu thế dùng bao chiến thuật,

    V́ quên đi pháp luật của Trời,

        Con tin, khủng bố nơi nơi...

Đặc công, du kích hại đời giết nhau.

 

    Lạy Ông Trời mà sao không hiểu ?

    Kinh Co-ran cũng biểu thương người,

        Không đạp trùng dế chết tươi,

Ăn chay nhịn đói tặng người đói cơm.

 

    Tiên tri chót viết ra lời dạy,

    Người hậu lai bẻ vạy, bẻ cong,

        Hằng ngày đọc lớn thuộc ḷng,

Mà không hiểu Đạo, nên ṭng quỉ ma.

 

    Cố tạo Al-Quéda khủng bố,

    Giết bất ngờ rần rộ khắp nơi,

        Hy sinh tự sát hại đời,

Làm cho Giáo Tổ trên Trời khổ đau.

 

    Gần Noel người giàu, người đói,

    Đều treo đèn sao rọi khắp nơi,

        Mừng Giê-su Con Đức Chúa Trời,

Hy sinh cứu thế cho đời b́nh an.

 

Phê-rô HPT mừng Giáng-Sinh 2002

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh