Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Ô  Ḱa!

Ô ḱa cơn lốc cuồng say…

Cuốn luôn cát bụi vào ngay ḷng ḿnh!

Ngỡ ngàng cái ác nảy sinh,

Càng sâu càng thấy ân t́nh vụt bay!

Ô ḱa, cái chuyện rủi may,

Bỗng dưng gặt phải điều này tiếng kia…..

Lá rừng rụng giữa canh khuya,

Có ai “thấm” được nỗi ĺa xác thân?!

Tơ duyên giăng khắp cơi trần,

Vẫn không ngăn nổi lỗi lầm lứa đôi!

Bập bềnh tri thức nổi trôi

Vô thường? - Ai đă trọn lời sân si?!

Ta nh́n ngày tháng vút đi,

Bỗng nhiên hối tiếc những ǵ đă qua!

Thôi đành theo dơi phong ba,

Nghiệp duyên c̣n đó…nhắc ta Ô Ḱa!

Ngày 10/8/2004

DungLe

(Trích "Tín ngưỡng Á châu", tháng 9-2004)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh