Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BÀI THƠ KÍNH TẶNG KHÓA HẠNH ĐƯỜNG

Thiên cơ dĩ định chuyển vần xoay,

Người Việt ra đi khắp đó đây.

Nam Bang g̣ bó trong khu Triệt,

Quốc Đạo hoằng dương tận gốc Tây.

Triết lư Đạo Cao t́m học hỏi,

Hạnh Đường trí huệ đến tŕnh bày.

THIÊN LƯ BỬU T̉A: Trường dạy Đạo,

Đức, tài hữu dụng tạo tương lai.

Hà Phước Thảo

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh