Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGUỒN GỐC DANH TỪ “KHAI MINH ĐẠI ĐẠO”

Đạt Tường

Danh từ “Khai Minh Đại Đạo” đă được Ơn Trên sử dụng từ lâu. Cụm từ này, có thể lần đầu tiên được xuất hiện vào năm 1929 trong câu cuối bài kinh dâng trà của Hội Thánh Tây Ninh:

“Khai Minh Đại Đạo hộ thanh bường” [1]

30 năm sau đó, năm 1959, Đức Quan Thánh Đế Quân đă dùng trở lại danh từ này trong một đàn cơ tại Thánh Thất Tân Định quận 1 Sài g̣n, như sau:

“Đấng cao cả là Thầy chủ tể,

Thấy đời tàn khó thể ngồi yên.

Thế nên giáng hạ trần miền,

Khai Minh Đại Đạo gieo truyền ḷng thương.” [2]

Cho đến năm 1965, chúng ta thấy cụm từ này lại tái xuất hiện qua lời dạy của Đức Mẹ tại Hườn Cung Đàn, quận 4 Sài g̣n.

“Ngày mới Khai Minh Đại Đạo, những tiên tri đă có, cơ tiền định đă được hé mở đôi phần, nhưng chúng sanh không (được) lưu ư, v́ đương hưởng cảnh an cư, mấy ai nghĩ đến cơ cuộc sẽ diễn biến và diễn biến như ngày nay.” [3]

Tuy nhiên danh từ này được Ơn Trên chính thức đặt để dùng làm tên gọi để kỷ niệm ngày Rằm tháng 10, một lễ trọng hàng năm, từ khi nào ?

Tư thời ngày 23 tháng 8 năm Canh Tuất (22.9.1970) tại Nam Thành Thánh Thất, trong lễ kỷ niệm hàng năm của nơi nầy về một ngày lễ lịch sử trọng đại khác cũng đă diễn ra trong năm Bính Dần 1926, qua ban Hiệp Thiên Đài của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giáng đàn. Ngài đă có những lời dạy sau:

“Ngày Hai Mươi Ba tháng Tám là ngày Khai Tịch Đạo trên b́nh diện pháp lư Thế Đạo. Ngày lễ hôm nay đă đánh dấu một ngày trước đây đă đi vào lịch sử của văn minh nhơn loại, một chứng nhân của cuộc đời, một xác định của văn kiện thế gian đă ghi nhận. Chính giờ phút ấy, một động lực thúc đẩy tiến đến công cuộc hoằng khai Đại Đạo, Rằm tháng Mười …

… Ngày Hai Mươi Ba tháng Tám, ngày này là ngày Khai Tịch Đạo để mọi người trong tâm thành chí thiện, ư thức kết hợp thành một khối, để chuẩn bị đủ dữ kiện cho ngày Rằm tháng mười, Khai Minh Đại Đạo trước nhân loài, trước quốc tế.

Hai việc làm, hai thời kỳ có hai tác dụng. Một là hướng ngoại để xem thấy cuộc đời là đau thương khổ lụy hầu t́m phương cứu độ; một hướng nội để biết mục đích căn bản của Đạo và cứu cánh của Đạo để liệu sức ḿnh hầu thị hiện cho có kết quả.” [4]

Đây là lần đầu tiên, Ơn Trên đă ban cho hai danh từ và giải thích để giúp tín hữu Cao Đài phân biệt ư nghĩa của ngày Khai Tịch Đạo và ngày Khai Minh Đại Đạo !!!

Tuy nhiên sự việc c̣n quá mới mẻ, cho nên măi đến ba năm sau: ngày rằm tháng 10 năm Quư Sửu 1973, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư mới lần đầu tiên thiết lễ kỷ niệm Khai Minh Đại Đạo. Trong đàn cơ hôm đó Đức Giáo Tông và Đức Chí Tôn đă dạy:

Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, Bần Đạo chào chư Thiên ân hướng đạo, mừng chư hiền đệ hiền muội.

Hôm nay là ngày Khai Minh Đại Đạo. Điều mà chư đệ muội vui mừng hơn hết là kỷ niệm ngày Thượng Đế khai đạo tại Việt Nam, và cũng vui mừng ngày Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư thiết lễ Khai Minh Đại Đạo đầu tiên. Đức Thượng Đế sẽ giá lâm ban ơn cho chư hiền đệ hiền muội trong đàn này …

Ngọc Hoàng Thượng Đế Kim Viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các con.

Ngày Khai Minh Đại Đạo, Thầy đến ban ơn cho các con lớn nhỏ, … tâm chí thành và sứ mạng ḥa hiệp của các con là Cao Đài, là Bạch Ngọc Kinh để Thầy ngự như buổi sơ khai …

Con thiết lễ Khai Minh Đại Đạo,

Thầy giáng lâm chỉ giáo chơn cơ;

Bấy lâu luống những đợi chờ,

Chờ con cất gánh đồ thơ qui về … …” [5]

Kể từ đó danh từ Khai Minh Đại Đạo dần dần được phổ biến. Trải dài hơn 30 năm, qua sứ mạng phổ thông giáo lư, ngày nay danh từ này đă trở nên khá quen thuộc với nhiều tầng lớp tín hữu Cao Đài.

Đạt Tường

(Nguồn: caodaism.net)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Đức Chí Tôn, Thánh Ngôn Sưu Tập 1 số 108, 15.5 Kỷ Tỵ (21.6.1929)

[2] Đức Quan Thánh, Thánh Thất Tân Định Sàig̣n 23.8 Kỷ Hợi (25.9.1959)

[3] Đức Mẹ, Hườn Cung Đàn, 29.8 Ất Tỵ (24.9.1965)

[4] Đức Phạm Hộ Pháp, Nam Thành Thánh Thất 23.8 Canh Tuất (22.9.1970)

[5] Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư, Rằm tháng 10 Quí Sửu (09.11.1973)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh