Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

“TÂN NIÊN KHAI THẦN BÚT ,

VẠN SỰ GIAI THÀNH ĐẠI KIẾT XƯƠNG." (1)

    Tiếng Gọi Tâm Linh 3. 

     Giờ Giao-thừa xứ lạ riêng ai,

     Thấp thoáng nến khêu, bóng đổ dài;

     Nội điện, tiếng chuông say, tỉnh mộng,

     Tâm thiền, đối cảnh dạ không hai.

                ***

     Nh́n ngoảnh lại một năm đă hết,

     Cảnh cuộc đời đắc thất nhục vinh;

        Hỏi xem ḿnh với chính ḿnh,

Bao nhiêu thành, bại, nghiêng chinh, vui, buồn.

     ĐIỀU TRƯỚC NHẤT tri ân Trời, Đất,

     Tạo hóa và dân tộc, nước non;

        Tiền nhân, khai quốc, công thần,

Tổ tiên, cha, mẹ nên phần ḿnh đâỵ

     Nếu không trước diễn bày cuộc diện,

     Th́ đâu sau, trọn vẹn nghiă nhân !

        Ân thâm cố gắng đáp đền,

Có chung, có thủy  tiếng đồn bay xa.

     ĐIỀU THỨ HAI ái tha, ái vật,

     Tỏ t́nh thương chân thật cho nhau;

        Dù cho nghịch lẩn thế nào,

Đầu năm xóa hẳn, dệt màu toàn chơn.

     Dù xa, gần, ai khôn, ai dại,

     Tất cả đều con cái Chí Tôn;

        Ta, người, khút mắt, vuông, tṛn,

Dạy khuyên: lễ, trống, nhạc đờn: rầy la.

     ĐIỀU THỨ BA kính già, yêu trẻ,

     Cháu, con là lư lẻ tương lai;

        Thời Xuân hy vọng nối dài,

Đấp đường cứu thế, xây đài vạn linh.

     Làm gương mẫu đinh ninh giáo chúng,

     Tạo cơ duyên ứng dụng đức, tài;

        Trí, nhân, dũng, huệ ḥa hài,

Hoạch tŕnh, nhắm quyết, phô bày nhẩn kiên.

     ĐIỀU THỨ TƯ chung, riêng khắp cả,

     Cùng vui ḥa rộn rả suốt năm;

        Thiên nhiên, vật chất, tinh thần,

Muôn dân, vạn giáo, ngh́n Xuân Đại Đồng.

                ***

     Tay khêu đỉnh trầm hương Năm Mới,

     Hạ bút thần nhắn gởi gần xa;

        Ngoài trời gió lạnh, mưa sa,

Nổi đời, nổi Đạo, nổi nhà, nổi quê. !

 

                “TÂN NIÊN KHAI THẦN BÚT ,

        VẠN SỰ GIAI THÀNH ĐẠI KIẾT XƯƠNG. “ (1)

Huệ Tánh cẩn bút Giao Thừa Nhâm-Ngọ, Quư Mùi, (31.1.2003)

(1)  Tưởng niệm Ông Cụ Thân Sinh, Tiền Khai Bảo Đạo Bạch Ngọc Cao Thiên Tư, Toà Thánh Tiên Thiên, Bến Tre, ĐĐTKPĐ, mỗi đầu năm trước tiên là làm Lễ Khai Bút. Chúng tôi buộc phải nắn nót viết hai câu: “Tân-Niên khai Thần Bút, Vạn Sự giai Thành, Đại Kiết Xương.”

Mong rằng tất cả chung ta đều được như vậy trong Năm Mới. 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh