Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Lập Công Bồi Đức

Đức là nguồn cội sống đời ḿnh,
Hữu đức tài năng được vững bền;
Bồi đức, dựng xây nền hạnh phước,
Đức hao, lụn bại khối an b́nh;

Khẩu, hành ác nghiệt ṃn nhân đức,
Thân, ư mị tà cạn vĩnh sinh,
Đạo cả vần xoay bầu vũ trụ,
Đức cho người phú, nhục, bần, vinh
Trời có Đạo, người có Đức.
Đạo mà đổi thay, trời đất phải chuyển dời.
Người mà mất đức th́ hao tài tản mạng,

Nói hay làm những ǵ ác nghiệt, vô lễ độ, dối trá hại người đều thất đức.
Nói hay làm những ǵ nhân nghĩa, cung kính thật tâm giúp ngườ́ đều tạo gầy phước đức.
Bố thí, tŕ giới, nhẫn nhục là bồi đức.
Cướp của, tham tàn sân hận là thất đức.

Đức là năng lực vô h́nh từ Đạo đưa vào người để tác động luật bù trừ nhân quả trên đời sống nhân sanh.

Một người nói hay làm một điều thất đức (ác hại, gian dối, vô lễ độ) cho một người khác. Th́ cái Đức của người này bị hao mất. Và người kia nếu mở rộng ḷng từ ái th́ cái đức mất của kẻ ác sẽ đổ dồn cho người thiện. Không có ǵ mà mất hẳn đi bao giờ. Theo luật bù trừ một bên bị lở th́ bên kia được bồi. C̣n cả hai ăn miếng trả miếng hạ nhục lẫn nhau, ác hại vô đạo lẫn nhau th́ cả hai đều thất đức. Và hai số lượng thất đức này bổ xung vào khối Đạo để ban ân phát đức cho những kẻ từ hiền cứu nhân, độ đời được hưởng nhận thêm hơn. Thi ân bố đức theo luật đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, bất cứ một đầu tư ân đức nào cũng được vun bồi cả vốn lẫn lời.

V́ vậy, khi gặp một kẻ ác tâm, hạ nhục, thóa mạ ḿnh một cách bất công, ḿnh nên thương hại họ và cầu giúp cho họ sớm tỉnh ngộ chấm dứt việc này v́ họ đang làm việc thất đức, họ đang bào ṃn, tổn hao cái đức của họ. Và riêng ḿnh nên vui nhận không buồn phiền v́ biết rằng cái đức mất của người là cái đức bồi bổ thêm cho ḿnh.

Những cá nhân hay dân tộc nào làm chuyện thất đức, theo luật nhân quả bù trừ trước sau ǵ kẻ đó, cũng như dân tộc đó sẽ lănh đủ tai họa hao tài tổn mạng. Nh́n dân tộc Do Thái mấy ngàn năm lưu lạc, Iraq, Mỹ, Nhật, Việt Nam... mà lấy ra những bài học để đời. Thiên điều lưới trời lồng lộng không một ai thoát ra khỏi luật báo ứng nhăn tiền. Vay nợ th́ phải trả nợ, mà c̣n cộng thêm tiền lời gấp bội theo thời gian.

Mọi người nên tự răn với chính ḿnh.

Huệ Tánh 11/04

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh