Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GIẢI THOÁT

 

Giải thoát, ḱa con đường trước mặt

Bạn đă xuất gia... giờ tôi cũng đă xuất gia

Bạn đi trước, tôi đi sau

Nguyện ước chúng ta

Ba mươi hai năm về trước

Ḍng nước măi trôi nhanh về biển cả

Và tôi và bạn,

Cùng nhau bước những bước dài trong đêm tối của cuộc đời

Mong thắp sáng những que diêm của từng nguời đang có

Hăy tự thắp đuốc lên đi

Để biết rằng Đời là vô thường,

Không ǵ là của ta, kể cả tấm thân này

Một ánh sao vừa chợt tắt, trong bóng đêm dầy đặc của cuộc đời

Mọi người đều say ngủ

Những em bé với giấc mộng thiên thần

Và người lớn tan loảng trong cái hơn thua của một ngày đă mất

Bạn và tôi cách nhau hơn nửa ṿng trái đất

Bạn đang thức và tôi cũng đang thức

Không thấy nhau,

Nhưng chúng ta cùng bước đi về một hướng

Thắp sáng cuộc đời trước khi ánh b́nh minh sẽ đến

Để muôn loài cùng thức giấc vang ca

Và giải thoát, ḱa con đường trước mặt.

 

TLC 18/11/04

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh