Niềm Hănh Diện của Dân Việt

Hưng Đạo Vương, Danh tướng kiệt xuất duy-nhất thời Trung-cổ.


Gần đây, Hội Hoàng-Gia Anh-Quốc, tức Viện Khoa-Học Hoàng Gia (Royal Society) đă triệu tập một phiên họp gồm 478 nhà khoa-học về lịch-sử quân-sự của các nước, phần đông cũng là các nhà quân-sự có vai vế của thế-kỷ để bầu ra 10 vị tướng soái kiệt xuất nhất trong lịch-sử nhân loại, qua các thời đại : Thượng cổ, Trung cổ, cận và hiện đại. Mục đích là để chuẩn bị cho việc xuất bản cuốn Bách Khoa Toàn Thư.
Sau khi liệt-kê 98 vị thống soái tài ba nhất cuả các nước trên thế-giới, đại hội đă bầu ra 10 vị: Thời Thượng Cổ 3 vị, cận đại 4 vị và hiện đại 2 vị.
Đa số các vị thống-soái chỉ được 70% số phiếu bầu. Riêng thời Trung-Cổ, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị tướng soái duy-nhất được chọn với tuyệt đại đa số phiếu 100%. Điểm đáng chú ư là trong số phiếu c̣n ghi rơ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là người đă đánh thắng kẻ thù mạnh nhất thế-giới là quân Nguyên Mông.
Như vậy có nghĩa là giờ đây thế-giới đă phải khách-quan nh́n nhận rằng việc đại thắng quân Nguyên Mông của Hưng Đạo Vương nói riêng, của người Việt-Nam nói chung, có tầm ảnh hưởng lớn lao đến nền an-ninh toàn cầu, nói khác đi, dân tộc Việt-Nam đă có công lớn đối với nền an-ninh thế giới, với nhân loại.
Đức Thánh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là anh-hùng của thế-giới và là niềm tự-hào của dân tộc Việt.  (theo sách Vẻ Vang Dân Việt, tập III và Encyclopedia Britannia).

Bấm vào đây để đọc Thánh Giáo của Đức Trần Hưng Đạo tại Minh Lư Thánh Hội

Thánh Giáo của Đức Trần Hưng Đạo tại Trung Hưng Bửu Ṭa

Thánh Giáo của Đức Trần Hưng Đạo: Phận sự làm trai

 

The Pride or the Viets
                       HUNG DAO VUONG
              PEERLESS GENERAL OF THE MIDDLE AGES

  Recently,the  British Royal Society convened a meeting in which 478 military historians representing many different countries took part. Most of the participants also were distinguished military figures of this century. Their charge was to name the top ten generals in human history, in the ages of : antiquity, the middle ages, contemporary times, and the present. The results would be published in a new edition of Encyclopedia Britannia.
  After compiling a list of the ninety-eight greatest generals of all time, the meeting participants narrowed the list to ten : Three from antiquity, four from contemporary times, and two from the present were voted in, most of whom received only about seventy percent of the ballots cast. But the one general selected from the middle ages, the Vietnamese Hung Dao Vuong Tran Quoc Tuan (Tran Hung Dao), was an unanimous choice. The  ballots revealed a shared reason : Hung Dao Vuong had defeated the Mongol Army, the world's most  formidable adversary of its era, and one whose fearsome reputation stands out to this day.
  Thus the world community has objectively acknowledged that the great victory over the Mongols by Hung Dao Vuong in particular, and by the Vietnamese people in general, had a profound impact on global security. In other words, the Vietnamese have done their part to contribute to world peace and protect humankind from aggressors.
            ( The Pride of the Vietnamese, Selection III and Encyclopedia Britannia.)

Bấm vào đây để đọc Thánh Giáo của Đức Trần Hưng Đạo tại Minh Lư Thánh Hội

Thánh Giáo của Đức Trần Hưng Đạo tại Trung Hưng Bửu Ṭa

Thánh Giáo của Đức Trần Hưng Đạo: Phận sự làm trai

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh