Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Sự Hóa Thân của một tờ báo Đạo từ Hữu Vi sang Vô Vi

(cảm hứng nhân đọc từ bài "Cao Đài Giáo Lư hóa thân, về một tờ báo Cao Đài không c̣n nữa" đăng trong Trang Web "Tín ngưỡng Á Châu" của tác giả Nguyễn Khắc Tiến Tùng tại Leipzig) 

        Từ khi CQPTGL (1) thành lập, 

        Người Cao Đài học tập rất nhiều, 

                Tây Ninh Thánh Địa đăm chiêu, 

V́ thời loạn lạc tiêu điều khắp nơi. 

        Đạo Thượng Đế dạy đời, răn chúng (2) 

        Đă mở ra ở chốn Nam Bang, 

                Thiên cơ dĩ định rơ ràng, 

Mang ra thế giới Đạo tràng học chung. 

        Năm sáu bốn (1964) Phổ Thông Giáo Lư, 

        Chợ THÁI B̀NH nguyên thủy Cơ Quan, 

                Không CHI, không PHÁI : rơ ràng, 

Đứng riêng biệt lập là Tràng Đạo CAO. 

        Đức LƯ nay giáng vào cơ mở, 

        Cơ bút xưa cấm ở TỔ Đ̀NH.(3) 

                CƠ QUAN với PHÁI CHIẾU MINH, 

Đàn cơ dạy Đạo: Chương Tŕnh Thượng Nguơn. 

        Tạo giáo sĩ tu đơn, luyện Đạo, 

        Đắp móng nền để tạo tương lai, 

                Giáo sĩ, tu sĩ …. viết bài, 

Anh Lớn thuyết giảng hằng ngày nhiều hơn. 

        Phải có báo: Nhu cầu gấp rút, 

        Để mọi người t́m đọc Thánh ngôn, 

                CAO ĐÀI GIÁO LƯ luyện ôn, 

Đọc và tham khảo c̣n hơn học ṃ. 

        Khi đất nước đến tṛ đổi chủ, 

        Dân Việt nam cùng rủ nhau đi, 

                Đem theo Thánh giáo, Kinh, Thi… 

Phổ ra hải ngoại những ǵ học xong. 

        Tại Munich cộng đồng tín hữu, 

        Lập Hội hè cùng rủ cúng THẦY. 

                Mở ra tờ báo bên Tây (4), 

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO báo nầy in ra. 

        Bài viết là suy tra báo khác, 

        Đem Cọp-pi, trích, ngoặc, viết thêm... 

                Thiếu bài: trích sách để chêm. 

Khi nhiều độc giả mua thêm máy nhiều. 

        Commondore, Atari thêm chiêu bỏ dấu, 

        Signum th́ có dấu đủ rành. 

                Microsoft tiến hóa quá nhanh ! 

Bỏ màn DOS, dos để thành Windows. 

        VNI, VNU, VPS... sau thâu unicode 

        Báo Cao Đài sau rốt đổi thay. 

                Đạo Trưởng (4) từ Pháp viết bài, 

CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO đến ngày đổi tên: 

        TẬP SAN tên CAO-ĐÀI GIÁO LƯ, 

        In thêm nhiều, đọc kỷ, học nhiều. 

                Đến khi Mạng Lưới luyện chiêu, 

Khắp trên thế giới có nhiều Wép-sai.(5) 

        Máy in báo đến ngày hư hoại, 

        Người th́ về sống tại Sài G̣n. 

                Người già gần đất thon von, 

Nhà chật, Sóc, Vọng đâu c̣n như xưa. 

        Hội Munich ngưng, phải đưa lên Bắc (6) 

        Có thanh niên d́u dắt đàn em, 

                Mối Đạo mới được mở thêm, (7) 

Cử người tham dự bước lên thang Trời.(8) 

        Học HẠNH ĐƯỜNG cứu đời, phổ Đạo, 

        Quyền LỄ-SANH chỉ giáo lẽ nghi, 

                Từ già cho đến thiếu nhi, 

Cùng nhau học Đạo, thực thi ḷng thành. 

        Những hữu h́nh trở thành hư hoại, 

        Báo "hóa thân" tồn tại lâu dài. 

                Thêm nhiều trang mới thật hay, 

Thống kê độc giả càng ngày càng đông. 

        Trang ĐẠI ĐẠO (9) cố công xây dựng, 

        Trang CAO ĐÀI ( 10) đứng vững Á, Âu… 

                Thư Viện đă mở từ lâu, (11) 

Thêm nhiều tiết mục làm giàu Thánh ngôn. 

        CAO-ĐÀI báo (12) thơ ôn, văn luyện, 

        Mục " Thảo Luận" tin chuyển rất nhanh, 

                Hỏi han, giải đáp đành rành, 

Một kho minh triết hiểu nhanh Đạo Trời. 

        Giống lành gieo giục người khác thức, 

        Dịch kinh sang: Nga, Đức, Pháp, Tàu… 

                Đạo THẦY hoằng hóa rất mau, 

Mong sao nhân loại Đạo mầu hiểu nhanh. 

        Tuổi trẻ Đức học, hành điều thiện, 

        Đại Học Đường mở VIỆN LIÊN TÔN (13) 

                Leipzig đạo đức bảo tồn, 

CAO-ĐÀI ĐẠI ĐẠO là Tôn giáo Trời. 

        Người Thiên Chúa hay người đạo Phật, 

        Trước kia theo Duy vật : bỏ Trời, 

                Bây giờ Duy vật hết thời, 

Duy linh th́ có Đạo Trời hoát khai. 

        Viện Tôn giáo mở vài môn mới, (14) 

        Lư Cao Đài chờ đợi từ lâu, 

                Ngày nay bắt một nhịp cầu, 

Nối liền Đời + Đạo cơ mầu hóa khai. 

        Đời mạt pháp hằng ngày diễn biến, 

        Nên đấu tranh, Thánh chiến rụi lần, 

                Loài người học hỏi lư chân, 

T́nh thương hóa giải tham, sân, khổ sầu.(15) 

 

August, 2nd 2003 17:00 updated 11.8.2003 

Hà Phước Thảo 

______________ 

V́ là bài thơ ngắn chứa đựng nhiều sự kiện lịch sử nên tác giả xin phép được ghi chú sau đây: 

(1) Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo (Lúc đầu tiên là Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài Giáo Việt nam, về sau Đức Lư Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo cho sửa lại là Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo cho hợp với thời cơ mới khi Đạo Cao Đài được đi ra khắp năm Châu. 

(2) Chính Đức Thượng Đế mở Đạo của ngài vào năm 1926 chớ không giao cho tay phàm nữa. 

(3) Đức Thượng Đế cấm cơ bút ở Tổ Đ́nh tại Tây Ninh sau khi đă có đầy đủ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tân Luật và Pháp Chánh Tuyền, c̣n Tổ Đ́nh Cần Thơ ở gần cầu Cái Răng th́ THẦY cho cơ bút để dạy bửu pháp với quyển Đại Thừa Chơn Giáo và các Đàn Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi th́ nhận cơ bút thường xuyên để học pháp. 

(4) Đạo Trưởng Chí Tín 

(5) Trang WWW 

(6) Wuppertal 

(7) Thánh Thất Wuppertal được thành lập có bài phóng sự bằng h́nh của kư giả nghiêu cứu về Đạo là Ng. B́nh Định trong Trang WWW Tín Ngưỡng Á Châu http://www.asia-religion.net/DVDD/CD-Duc01.htm 

(8) Hiền đệ Trịnh Văn Dụ, một thanh niên có nhiều nhiệt huyết v́ Đạo v́ THẦY, dùng tư thất dành một pḥng riêng để làm Thánh Thất, cố gắng vượt mọi khó khăn để tham dự Khóa Hạnh Đường 2003 và đă đạt kết theo Quyết Định của Ban Giảng Huấn cũng như được Ơn Trên duyệt trở về Đức quốc nhận Đạo sự mới là Quyền Lễ Sanh. 

(9) CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO Daily News http://www.caodaism.net/caodai 

(10) http://www.caodai.org/ 

(11) Thư Viện Cao Đài http://www.thuviencaodai.com/thuvien (bằng Việt ngữ) http://www.thuviencaodai.com/francais (bằng Pháp văn) 

http://www.thuviencaodai.com/germany (bằng tiếng Đức) 

http://www.thuviencaodai.com/english (bằng tiếng Anh và Thư Viện mới mở với Domain miễn phí tại Pháp: http://thaoha.free.fr/thuvien (khi bấm vào các Links bên trái sẽ hiện ra các Thư Viên ngoại ngữ) 

(12) http://www.caodaism.net/caodai Forum (Thảo Luận hay Đàm Đạo) http://www.caodaism.net/forum 

(13) Religionswissenschaft Institut (RWI) tại Viện Đại Học Leipzig. 

(14) Hiện nay Đạo hữu Nguyễn Khắc Tiến Tùng được mời giảng dạy về Việt ngữ và môn học mới là Cao Đài giáo. Chính Đạo hữu cũng có một Nhà Xuất bản riêng chuyên về các Tôn giáo mới trong thế kỷ 20 tại Việt nam và đặc biệt là Tôn giáo của chính đức Thượng Đế mở ra là Đạo Cao Đài http://www.asia-religion.net/DVDD/Leipzig.htm

(15) Thù hận là nguyên nhân sanh chiến tranh, tham mới có xâm lăng chiếm nước khác, sân mới chống đối bằng vũ lực, chiến tranh gây khổ sầu cho thường dân vô tội. Nếu biết thực hành: "Thương người như ḿnh vậy (Giê-su) Nếu không thương th́ đùng ghét" hay "Nếu con không thương kẻ ghét ḿnh th́ khó mong gần THẦY" (Đức Cao Đài Thượng Đế) hay từ, bi, hỉ, xả, (Phật) th́ đâu có chiến tranh. Nhiều dân tộc c̣n đang mê tín với tốc độ quá mạnh, hay nghe theo lời của Giáo lănh như là Đại Diện của Thượng Đế, lấy chính trị đem vào Đạo nên mới xảy ra thảm trạng ngày nay như ở Trung Đông. Chỉ có Một Đạo, một THẦY hay sử giác ngộ, hiểu lời dạy mới của Trời th́ mới hết chiến tranh.(Đức Thượng Đế dạy: "Chánh trị và Đạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau, TNHT) Muốn vậy th́ Thánh giáo của Đức Thượng Đế phải cần dịch ra đủ mọi thứ tiếng, nhất là tiếng Á rạp th́ chưa ai dịch v́ rất khẩn thiết, nhưng những Trang Web th́ có nhiều Thánh giáo mà chỉ có vài ba ngoại ngữ thôi. Tờ CAO ĐÀI GIÁO LƯ đi vào VÔ VI và các khoa học gia đang làm những Translators cho tiếng Á rạp, Hoa ngữ, Nga ngữ... với hy vọng thực hiện ngũ nguyện có kết quả.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh