Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Thay mặt cho Ban Cai Quản của Vĩnh Nguyên Tự, Tiện Muội kính chúc chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội xa gần một năm mới b́nh an, hạnh phúc, hanh thông trên mọi mặt trong hồng ân của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu.  Thành thật ghi ân sâu xa những đóng góp khắp nơi trong công quả trùng tu, bảo quản Vĩnh Nguyên Tự, một di tích của Đại Đạo.

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Vĩnh Nguyên Tự cảnh ngát hương hoa,
Chan chứa t́nh Xuân khắp mọi nhà;
Xuân chúc Tỷ, Huynh ly cúc tửu,
Xuân mừng Đệ Muội chén  thanh trà.
Xuân tâm đồng nhịp, tâm tri kỷ,
Xuân đạo dung thông, đạo thái ḥa;
Chung hưởng mùa Xuân, Xuân bất tận.
Xuân vui Phước, Lộc, Thọ âu ca.


Hoàng-Mai

(Ghi chú: Hoàng Mai là cháu ngoại của Tiền Khai Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt, một Đại Thiên Phong Minh Sư chuyển pháp trong thời khai minh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Hoàng Mai đă từng là đồng tử và nay là Tổng Thư Kư Hiệp Thiên Đài, CQPTGLĐĐ.)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh