Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

T̀NH THƯƠNG GIỮ VẸN

 

Mỗi người đều có trái tim

T́nh Thương ngự trị không t́m đâu xa

Hằng ngày tự hỏi lấy ta

Cái ǵ ḿnh thích trăm nhà đều ham

 

Trời khuyên hăy bỏ tánh tham

Lê dân ham chức, quan ham lợi quyền

V́ tham thiên hạ đảo điên

Chiến tranh khắp chốn, mọi miền sầu đau

 

T́nh Thương ở tận trên cao

Cha Trời ôm ấp đem vào ḷng con

Quỉ ma khuyến dụ tiêu ṃn

Bỡi mồi danh lợi, môi son, má hồng

 

Cung Diêu Mẹ cứ chờ trông

Con ngoan vun xới gieo trồng T́nh Thương

“Ngồi trông con đặng phi thường

Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh”

 

T́nh thương hóa giải chiến tranh

Trần sinh hiểu lệch, cứ giành giựt nhau

Người tranh địa vi thấp cao

Nước tranh mạnh yếu, nghèo giàu, nhỏ to

 

Cuối đời thân xác thành tro

Hồn vào âm cảnh co ro thảm sầu

Bấy giờ hối hận quay đầu

Thời cơ đă hết , như tàu đă qua

 

Nh́n con nước đục chảy xa

Nhớ em anh trải t́nh ca  . . . thay lời

T́nh Thương giữ vẹn, em ơi

Để Cha với Mẹ trên Trời măi vui

 

Phụng Thất chiều mưa, 29-12-2003

HOA T̀NH THƯƠNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh