Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUÁN ÂM

Nửa khuya bước Quán Âm kiều,

Một ḿnh, một bóng nghe nhiều ưu tư;

Trăng rơi thổn thức mặt hồ,

Bóng Bồ Tát thoảng hư vô ngập ngừng.

Mơ say hồ điệp, kê vàng,

Vọng chuông tỉnh thức, thoát ṿng trầm luân;

Sương đêm lạnh nét phong trần,

Đạo y khép ấm đôi phần thiền môn.

 

TLC Nov-19-04

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh