Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GÓP Ư CHO BÀI "MỘT CỬA VÀO THIỀN"

Huệ Tánh

(Đây là lời góp ư của HH/TT Huệ Tánh cho HH Nguyễn Tấn Hưng sau khi đọc bài viết "Một cửa vào thiền" của HH Hưng.)

Kính HH/HT NT Hưng và chư Huynh, Tỷ, 

Từ thứ bảy đến tối nay tôi có việc phải đi S. Carolina, vừa về đến nhà lúc 8:30PM, nên vội đọc các e-mails. Và sau đây cũng chỉ là những góp ư cấp thời hy vọng góp phần nào trong tiến tŕnh tu học của chúng ta. 

1.Trong KHĐ vừa qua mục đích không trao truyền pháp môn hay phổ biến bất cứ một pháp môn  tịnh luyện nào. Nếu những ai đă tu tập pháp môn nào thi tiếp tục thực hành pháp môn ấy. V́ vậy không riêng HH/HT NT Hưng mà nhiều đồng đạo khác cũng không được chỉ điểm. Đó là đúng theo truyền thống tâm truyền đạo học của các tôn giáo. Bước vào KHĐ (theo như đ́ều lệ) hay bước vào cửa đạo là tự ḿnh tận lực tận t́nh, không nương tựa vào tha nhân hay tập thể. Các Lăo Sư thường bảo các học tṛ ngay bước đầu, tụng kinh cúng nước.... giả gạo bửa củi v,v....Từ đó căn cơ, căn trí người tầm đạo sẽ được quán sát và thấy rỏ bởi các Lăo Sư hay các Chức Sắc thượng thừa huynh trưởng. Tiến tŕnh này có thể kéo dài lâu hay chậm, và khi thời gian đă đến, sự đ́ểm đạo không cầu cũng sẽ đến. Phải chăng đây củng là một thử thách đối với ḷng cầu muốn, tham dục hay cái nhẩn nhục, hạ ḿnh. 

2. Chúc mừng HH/HT NT Hưng đă thấy, nghe "ấn chứng". Hệ thống tâm, sinh lư, cũng như hệ thần kinh ư thức và vô thức của người mới học đạo đang bị ảnh hưỡng, bị tác động, bị thay đổi, chuyển hoá bởi các phương pháp thiền định hay tịnh luyện, thay đổi dưỡng sinh ăn uống, chú tâm điều động ư tưởng, hướng dẫn hơi thở kích tác vào các trung khu thần kinh, nảo bộ. Những cái nghe, thấy đặc biệt ngoài cái h́nh thức tỉnh thức đại định vong ngă cắt đứt mọi dính mắc với đời sống vật chất, tinh thần hay tâm linh, Thiền Phật Giáo gọi tất cả là ma cảnh, và với kinh nghiệm bản thân trải qua nhiều pháp môn từ thời c̣n là thiếu niên tu sĩ tôi gọi đó là giả cảnh (cảnh không thật). 

Cho nên điều quan trọng không là "ấn chứng" mà là nấc thang tâm linh của chính ḿnh. Tŕnh độ tâm linh cuả ḿnh qua quá tŕnh tu luyện có đến gần với bậc hiền nhân quân tử, Thần, Thánh, Tiên, Phật huyền đồng cùng đại ngă hay chưa. Nếu thấy những biến động tâm, sinh, lư, thần kinh bất thường ngoài sự kiểm soát tỉnh thức đi xa nấc thang tâm linh của hiền nhân, quân tử, Thấn, Thánh, Tiên, Phật th́ nên sớm xem lại, có tai hại rất lớn cho đời sống tu học của ḿnh. Dù chúng ta có đạt ấn chúng "xuất hồn", đi trên mây, trên nước cũng chỉ là giả cảnh, đừng bỏ thời giờ công sức uổng phí mà thôi. 

3. Tóm lại chúng ta (hoặc Minh Sư) phải biết rỏ căn cơ (tạm gọi gốc cốt tâm linh), căn trí (tạm gọi khả năng biết hiểu) của ḿnh. Kế đó là mục đích cứu cánh của đời sống tu học của ḿnh (gần, xa, cao, thấp....), thí dụ như: 

     . Phát triển định lực, để thành công trong việc dưỡng sinh, việc đời

     . Phát triển thần thông, như xuất hồn chẳng hạn ...

     . Nhằm đạt đến giác ngộ giải thoát

     . Nhằm cứu độ nhân sanh trên con đường Đại Đạo 

Rồi từ đó mới t́m lấy hay được trao nhận một đạo pháp thích ứng vời từng cá nhân của người tầm đạo. Nếu không, chẳng khác nào trao chiếc mô tô cho một người chỉ biết lái xe hơi và chỉ đưởng đi tới Houston thay v́ đến Chicago, nơi mà hành giả muốn đạt tới. Âu là phí công vô ích mà lại có hại đến sanh mạng cuả hành giả. 

4. Nói tóm lại chúng ta không bao giờ nên bày vẽ đạo pháp cho bất cứ ai nếu chúng ta không nắm chắc căn cơ, căn trí và điểm nhắm của hành giả tầm tu học đạo. Và "ấn chứng" chỉ là những giả cảnh, thí dụ, hít ś ke th́ thấy "đả", "khoái", uống tylenol th́ bớt nhức đầu, uống bia rượu th́ thấy lâng lâng...., ăn chay th́ thấy nhẹ nhàn, mau đói chẳng hạn. Chúng ta đừng để những phương pháp tạo nên giả cảnh này đánh lừa chính ḿnh trên đường t́m cho rỏ căn bịnh "khổ", căn  bịnh "phiền nảo, ngă mạn" và dùng đúng thuốc trị cho tuyệt căn. Thí dụ bịnh lao, bịnh thương hàn mà chỉ uống Tylenol cho hết sốt mà thôi, th́ thật chỉ trị bịnh ngoài da.


Đă quá khuya rồi, tôi xin ngưng tại đây vậy. Xin đừng dính mắc vào những ǵ tôi nói, hảy quăng cho thật xa.

HT 9/29/03

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh