Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Năm mới, tệ đệ xin gởi đến quí Huynh, Đệ, Tỷ, Muội bài thơ "Lời Đầu Năm" để thay lời chúc Tết

LỜI ĐẦU NĂM

Đông tàn giá lạnh cũng qua rồi,
Ấm áp nắng Xuân tỏa khắp nơi,
Hữu phước, tận tâm người gặp Đạo,
Vô duyên, nung chí kẻ ngoài đời.
Trút bỏ năo phiền chào năm mới,
Tô bồi hưng phấn đón Xuân tươi,
Kính chúc mọi nơi câu ḥa ái,
Tận hưởng huệ ân của Đất Trời.

Đỗ Biên

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh