Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

Phân tích chữ ĐẠO do Đức Lăo Tử tạm đặt để chỉ Càn Khôn Vũ Trụ
(bên trái chữ Cước, bên phải chữ Thủ)

ĐẠO là chữ do Lăo Đam đặt,
Gọi không tên mọi mặt, đất, trời.
Gồm CƯỚC = chân => đứng yên nơi, (chân đứng một chỗ th́ tịnh, chỉ có Khí Hư Vô = Negative)
THỦ = đầu : chỗ ấy nơi Trời nghĩ ra. (Lư hay nguyên lư hay định luật tác động, ra lịnh th́ chân mới di động hay đi Positive)

Hai cái phết gọi là Lưỡng Cực, (Âm & Dương , cực Âm & Cực Dương của máy phát điện)
Âm hút Dương đánh thức để Ḥa, (Điện Âm hút điện Dương mà không ḥa th́ nổ=cháy, nếu có bóng đèn th́ có ánh sáng)
Gạch ngang : ranh giới Trời, ta, (Thiên /Địa/ Nhơn)
Nhựt thêm nét nữa ấy là Hằng Nga. (Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm)

Thái Âm hấp => Hiệp ḥa = sanh hóa, (Huyền khí + huỳnh khí => Thanh khí phía Đông=Mộc; Huyền khí + Hồng khí =>Bạch khí =>Tây Kim)
Lúc tịnh yên gồm cả Hư Vô, (Hư Vô = Vô Cực tượng trưng ṿng tṛn)
Thái Dương biến hóa Cực Đồ,
(Dương bắn vào Âm, khí Hư Vô nổ ra bom nguyên tử đầu ntiên trong Vũ Trụ hay Big Bang)
Làm cho huyền khí bấy giờ chói ra.

Khoa học gọi : ấy là tiếng nổ,
Nổ quá to, khắp chỗ, khắp nơi,
BIG-BANG biến các cơi đời,
Tạo ra bảy cơi (1), đổi đời chuyển luân.

Âm Dương cứ hợp tuần và tự, (2)
Ḥa cùng nhau khi giữ, khi cho…
Cho vào Ngũ Khí so đo…
Hoặc nhiều, hoặc ít => biến to vô cùng !

Ngũ Hành có Trung Cung là Thổ,
Xung khắc nhau, bồi bổ, biến thiên…
Ḥa nhau => Sanh hóa triền miên,
Từ Không mà có, nhân duyên chuyển thành.

Đạo chỉ có Tam Thanh chi khí,
Cứ biến thiên vô thỉ, vô chung, (3)
Không gian rộng lớn vô cùng,
Tiên Thiên khí hóa tạo chung muôn loài.

27.02.2003
Hà Phước Thảo


(1) Bảy cơi gồm : Ba cơi thanh hay Tam Thanh hay 3 cơi Vô sắc giới thuộc Tiên Thiên là:
1. Cơi Tối Đại Niết Bàn hay Cơi Thái Cực hay Bạch Ngọc Kinh
2. Cơi Đại Niết Niết Bàn hay Cơi Lưỡng Nghi
3. Cơi Niết Bàn hay cơi Tứ Tượng
Bốn cơi Hậu Thiên hay Sắc giới là :
1. Cơi Bồ Đề hay Bát Quái
2. Cơi Thượng giới hay cơi Thiên đàng hay 16 Quái hay cơi của các h́nh tư tưởng do sự suy nghĩ của người sống hiện ra như màn ảnh truyền h́nh bằng những tần số cao SW như những h́nh ảnh của Đài truyền h́nh trắng đen. Những linh hồn của các dân tộc c̣n cái trí (le corps mental) không nói bằng lời hay bằng ngôn ngữ, ngoại ngữ như khi sống nữa, khi nghĩ ra trong trí th́ h́nh tư tưởng hiện ra ngay trước mặt người đối diện và
người nầy hiểu liền, không cần học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa… nữa.
3. Cơi Trung giới hay hay cơi bên kia cửa tử để Trung Ấm Thân hoạt động hay cơi Vía, nơi người sống khi ngủ hoạt động trong tiềm thức đối với người b́nh thường và ư thức đối với người có huệ nhăn ( clairvoyance, Hellseher) hay những màu sắc của t́nh cảm hiện ra bằng các làn sóng dài hay trung tần như như các làn sóng truyền h́nh màu. Ở cơi nầy ngườI chết của xứ nầy với ngườI qua đờI của nước khác không nói bằng lời hay ngoại ngữ mà khi muốn điều ǵ th́ màu sắc hiện ra, người đối diện hiểu ngay
4. Cơi phàm trần hay cơi vật lư hay cơi Ta-Bà hay cơi vật chất hữu h́nh.

(2) Các loài hoa pha trộn giống tùy theo ít, nhiều Âm hay Dương giống như pha màu, sẽ có giống khác, thí dụ hoa hồng có đủ màu, các có nhiều loài, nhiều màu. Hiện dưới ḷng Đại dương có rất nhiều cá mới lạ mà các nhà Sinh vật học đang khám phá. Người giống nầy với chủng tộc khác pha trộn nhau mà sanh nhiều chủng tộc khác nhau, giống như đầu tiên Khí Hư Vô từ tiếng nổ nguyên tử đầu tiên BIG BANG mà tạo các loại nguyên tử khác nhau tùy theo số Âm điện tử hay Dương điện tử nhiều hay ít, cũng như trong ngành Software các nhà khoa học Informatiker đă tạo ra 1.5000.000 màu cho máy in v.v....
(3) Chu kỳ Thành, Trụ, Hoại và Diệt là ṿng tṛn kín và thời điểm của Thành trùng vào thời điểm của Diệt nên có cái Thành mới và v́ thế mới vô thỉ, vô chung ( in Ewigkeit )

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh