Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHỐI  MỘNG!

 

Ai say giấc mộng công hầu,

Ngược xuôi rồi cũng quay đầu ngược xuôi!

Việc đời đâu rơ mười mươi,

Mà sao lại có lắm người u mê?!

Gồng ḿnh theo chuyện khen chê,

Cuối cùng rồi cũng trở về trắng tay!

Mỏi ṃn dơi kiếm điều hay,

Thế gian rộng khắp trở xoay đường ṿng….

Giam ḿnh vào chốn long đong

Lối đi đang gỡ, sao mong đường về?!

Lang thang phố thị… làng quê,

Mỏi chân t́m gốc bồ đề ngả lưng.

Nh́n đời con mắt dửng dưng,

Ấp ôm khối mộng nửa chừng khôn nguôi!

 

DungLe

17giờ 50 ngày 14/8/2004

(Trích "Tín ngưỡng Á châu", tháng 9-2004)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh