Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MỪNG GIÁNG SINH 2002

Để họa lại bài thơ của Thành Tài Tiên Sinh, tôi xin có bài thơ dưới đây. Nếu không chỉnh xin tác giả và quí vị xa gần miễn chấp cho. Cám ơn.


           GIÁNG SINH 2002

Thắm thoát giờ đây sắp Giáng Sinh,
Vô cùng đêm Thánh lặng yên b́nh;
Tuyết rơi Cứu Chuộc người ân phúc,
Gió thổi Tin Lành Thiên Chúa vinh.
Mạn lưới t́nh thương ḥa chánh nghĩa,
Vườn thơ dân-tộc trợ thanh danh;
Năm cùng, tháng tận, đời không tận,
Khởi động Tân Niên, VẠN SỰ LÀNH.


Huệ Tánh 12/17/2002

MỪNG VUI

Rực rở huy hoàng tiếng Thánh Ca,
Hai ngàn năm mấy, ngở hôm qua;
Ngôi sao Thiên Chúa c̣n soi rọi,
Thánh địa Trung Đông (Jerusalem) chửa thái hoà;
Mừng, nghĩ: "Con người đâu hạnh-phúc ?"
Vui, buồn: "Nhân thế măi can qua !";
Vinh danh Con Một Thiên Đàng cảnh,
Dưới thế B́nh An, đẹp hiệp hoà.


Huệ Tánh 12/15/2002 

____________

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh