Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHIỀU VĨNH NGUYÊN

(Ảnh: NGUYỄN VĂN TÀI & HÀ VĂN PHỦ)

Một bữa tôi về đến Vĩnh Nguyên

Nắng chiều thôi đốt mái tây hiên

Trong tre con sáo đang già chuyện

Tôi ngắm chùa say giữa giấc thiền

Cảnh vật quanh chùa cũng lặng yên

Ngàn cây hội lá tập trung thiền

Chân mây nhuộm ánh hoàng hôn đỏ

Ai luyện ḷ cừ, ngún lửa thiêng?

Một tiếng chuông ngân t́m khoảng trống

Bao la, khoảng trống đă tham thiền

Một giây, một phút, tâm an định

Tôi tưởng như vừa lạc cơi tiên

HÀN NGỌC (05-4-1983)

Hàn Ngọc là bút danh của Đạo trưởng Chơn Quang (tu tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư Đại đạo). Ông có tài vẽ Thiên nhăn rất đẹp. Ngoài ra, ông c̣n làm thơ, những bài thơ giàu nhạc điệu và đậm đà thi vị, đạo vị. Ông ít khi phổ biến thơ của ḿnh, nhưng đây là một nhà thơ tài hoa của Cao Đài. Chiều Vĩnh Nguyên là bài thơ rất đẹp, cả về ư lẫn li.

Vĩnh Nguyên Tự ở xă Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là ngôi cổ tự do Đức Thái lăo sư Lê Đạo Long (đắc quả Như Ư Đạo Thoàn Chơn nhơn) khai sáng vào thế kỷ 19. Chùa truyền sang đời tiền bối Lê Văn Lịch (Ngọc Lịch Nguyệt) th́ trở thành một trong số các thánh sở đầu tiên của Đại đạo Tam kỳ Phổ độ. (Nghê Dũ Lan giới thiệu)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh