Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Xét Thân, Tâm, Khẩu, Ư trước khi thiền

 

 

Khi ngồi xuống sàn nhà thiền định,

Xét THÂN, TÂM, Ư tịnh hay chưa ?

                        Tọa như pho tượng thẳng vừa,

Bán già ngồi vững như tờ lặng thinh.

 

            Tâm ngưng, nghĩ thường t́nh thế sự,

            Không nghĩ, lo sinh, tử cuộc đời,

                        Bên ngoài ai gọi ới ơi,   (điện thoại reo, đừng chú ư)

Ḷng ta thanh tịnh ẩn nơi đơn pḥng.

 

            Quay lại phim sống trong ngày đó,

            Đă làm ǵ chứng tỏ thiện lành ?

                        Nói ǵ ? Nói xấu, nói hành ?

Đă gây khẩu nghiệp chẳng lành hay chưa ?

 

            Hứa tịnh khẩu đừng ưa già chuyện,

            Để người trong gia quyến yên lành.

                        Không ai đôi chối quẩn quanh,

Người nghe thêm, bớt : nên sanh bất b́nh.

 

            Ta văn sĩ, thường t́nh viết lách,

            Có gây ra tai ách hay chưa ?

                        Viết cho độc giả thích, ưa,

Viết điều trái đạo: kiện thưa, hầu ṭa,

           

            Kể mưu mô, viết ra điều dữ,

            Người đọc xong bắt chước thử chơi,

                        Lỡ gây tai ách hại người,

Nghiệp th́ ḿnh lănh đồng thời với ai. (1)

 

            Tâm có nghĩ một vài điều xấu ?

            Nghĩ xấu người: ḿnh xấu nghư người, (Ngậm máu phun người, trước dơ miệng ḿnh)

                        Hứa rằng:  Mai bớt nói, cười,

Cho ḷng thanh tịnh, cho đời được vui.

 

            Thân, tâm, ư xét rồi mới tịnh,

            Niệm lục ngôn, ḷng kỉnh Phật, Trời,

                        Bắt đầu chú ư đến hơi,

Khí là cái ĐẠO của TRỜI vào ta,

 

            Hư Vô khí giao ḥa động, tịnh,

            Làm cho thông kinh, mạch tĩnh, lưu,

                        Nếu khi ư lạ vào đầu,

Kể như không nghĩ, không thâu ư tà.

 

            Tai nghe như khi ta giả điếc,

            Cố đừng ghi, đừng tiếc ư nào,

                        Ư vô trước, cho ra sau,

Trí không vơ vẩn biết bao chuyện đời.

 

            Trí thường hay tính lời, tính lỗ,

            Ḷng hay tham, giành lợi cho ḿnh,

                        Khi c̣n ích kỷ : vô minh,

Th́ ḿnh phải bỏ cho tinh, cho tường.

 

            Đang khi thiền trí thường liên tưởng,

            Nhớ chuyện xưa mường tượng trong đầu,

                        Trí phóng xa  chuyện đâu đâu, (trí phóng xa cả chục ngàn cây số)

Làm cho Thần tản không thâu khí vào.

 

            Thiền như thế làm sao kết quả?

            Cố gắng tu mà chả ích ǵ,

                        Bắt đầu xét lại nữa đi !

Lục tự niệm ư vô vi hành tàng. (2)

                    

                                  Đức Thượng Đế có dạy:

                                               Đạo THẦY có một chữ KHÔNG,

                                          Chữ KHÔNG làm được lục thông đắc thành.

                                   Không nghĩ, không lo, không tính, không toan, không sợ,

                                   không nhớ những chuyện vô ích, không ghét, không thương….

                                           Nhưng niệm lục ngôn là  v́ theo luật Cảm Ứng là bắt được 

                                           điện đài với TRỜI (NMCĐTÔĐBTMHT) hay với PHẬT (NMADĐP)

 

                                                          Munich, 23.11.2002

                                                          Hà Phước Thảo

                       

(1) Nghĩ ra mưu mô trong trí định làm ǵ, tuy chưa hành động mà tội bằng như đă làm v́ tư tưởng đă bị Thiên Tiên Di Ảnh (Akasha) chụp h́nh rồi.

Tác giả sách Krimi hay soạn giả tuồng hát, phim chia hai tội với độc giả khi độc giả bắt chước thi hành như nhân vật trong sách hay phim không có hậu (không lấy văn để tải Đạo, nghĩa là kẻ làm ác không bị trả nghiệp theo luật nhân quả mà trở thành người hùng, ngược lại những tác phẩm lấy văn để dạy đời th́ người đời sợ không dám làm, ư tưởng của tác giả trong trường hợp nầy  là một việc giáo dục th́  không bị chia cộng nghiệp với kẻ làm thử do ư ác riêng)

(2) Khi xét thân, tâm, ư mà vẫn bị tư tưởng lạ phóng vào v́ trí trống không mà thiền nơi ồn ào, đông người. Thiền trên núi, chỗ thanh vắng th́ ít bị. Niệm lục tự hay lục ngôn hay Matra th́ tư tưởng lạ sẽ được tống ra ngay.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh