Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

 

CCH NẤU CC MN CHAY

Sưu tầm từ Internet

(Lời giới thiệu: Nhằm gip phương tiện cho qu vị muốn ăn chay nhưng khng nấu được nhiều mn, chng ti sưu tập cch nấu cc mn chay sau đy từ Internet để qu vị ty nghi sử dụng.)

 

Kiếm theo mẫu tự: B  C  D  G  H  K  L  M  N  P  R  S  T  X

B

Bnh bao chay

Bnh t trần

Bnh tằm b chay

Bnh trng xc gỏi ng sen

B chay

B chay tn bin

B cuốn chay

B đao kho chao

B rợ hầm dừa

B ba chay

Bn Huế chay

Bn kho Huế

Bn măng chay

Bn riu chay

Bn thang

C

Canh chua chay

C muối chin chay

C chin chay A

C chin chay B

C-ri rau quả

C tht lt muối sả ớt chin

C th-l

Canh b ng hầm dừa

Canh cải bắp hầm

Canh cải bẹ xanh

Canh chua bạc h

Canh chua c

Canh chua chay

Canh chua thơm

Chả chay chin/hấp

Chả gi chay A

Chả gi chay B

Chả tm chin chay

Chao

Cho chay

Cơm tấm b chả chay A

Cơm tấm b chả chay B

D

Dưa leo nhồi

ậu hủ ăn chơi (Việt Nuggets)

ậu hủ kho với dưa cải

ậu hủ kho xả ớt

ậu hủ sốt c

ậu hủ xo chua ngọt

ậu hủ xo l lốt

ậu ve xo nấm

G

Gi lụa chay

Gỏi bưởi chay

Gỏi chay

Gỏi cuốn

Gỏi sứa chay

H

H cảo chay

Hột khổ qua tương xả

Hủ tiếu Nam Vang chay A

K

Khổ qua kho

Kim chi

Kiểm

L

La Hn chay

M

Mắm chưng chay

Mắm thi chay - cch 1

Mắm thi chay - cch 2

M căn non sốt c chua

M căn xo sả ớt

M Quảng chay

M sợi xo hnh nấm

M xo thập cẩm chay

N

Nấm rơm kho chao

P

Pate chay

Phở Bắc

R

Rau muống xo chao

S

Soup măng ty cua biển chay

Sườn xo chua ngọt chay

T

Tu hủ chin gin

Tu hủ chưng tương

Tu hủ kho nước dừa

Tm chin chay

X

X xu chay

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh