Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

CANH CHUA C:
Vật Liệu:
ồ dng: nấm, cải mặn, c chua, đậu hũ, rau thơm, d

Cch Lm: Cch nấu: nước nấu cũng như trn, c chua xẻ tư, nặn hột, sạch để d v nấu si, nhắc xuống để rau thơm ln.

(Sưu tầm từ internet)

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh