Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

Gỏi Sứa Chay
Vật Liệu: 2 tri dưa chuột
2 củ c rốt
3 cy m căn
100 gr đậu phộng rang
100 gr m
2 miếng đậu hũ chin
đường, ớt, chanh, nước tương, muối, ng

Cch Lm: Dưa chuột v c rốt: xắt nhỏ như cọng ga, trụng sơ nước si, vắt ro.
M căn : x nhỏ, chin vng.
M v đậu phộng: rang vng, giả nhỏ.
Đậu hũ chin: xắt nhỏ như cọng ga.
Trộn chung cc thứ lại nm 1 muỗng c f đường, 1 t nước tương, vắt chanh v bỏ t ớt vo. Nm vừa chua chua ngọt ngọt l được.
Cho gỏi vo dĩa, ri đậu phộng, m, ng ln mặt.

(Sưu tầm từ internet)

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh