Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

 

CCH NẤU CC MN CHAY

Sưu tầm từ Internet

 

Sườn Xo Chua Ngọt Chay

Vật Liệu
 • 4 cy m căn
 • 4 lt trn khm (pineapple)
 • 2 muỗng canh x dầu
 • 2 tri c chua
 • 2 cọng cần
 • 2 muỗng canh sauce c chua
 • 1 muỗng cafe bar phi
 • 1 muỗng cafe bột năng
 • Tiu, đường, muối

Cch lm

 1. M căn cắt miếng chin vng.
 2. C chua bỏ hột cắt miếng 
 3. Thơm bỏ nước để ro, cắt miếng; Cần tước chỉ cắt xo
 4. Bột năng ha với cht nước
 5. Cho dầu vo chảo cho m căn v bar phi vo xo với gia vị: x dầu, đường, cho thấm.
 6. Cho  c chua, thơm, v sauce c chua vo xo đều
 7. Cho bột năng ha với nước vo sền sệt. Nm lại cho vừa ăn.
 8. Mc ra dĩa v rắc tiu, ng.

(This article comes from http://www.vn.net)

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh