Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Hột Khổ Qua Tương Xả
Vật Liệu:
Thường th́ chúng ta ăn khổ qua: nấu canh, hầm, luộc, xào v.v.và đều bỏ hột và ruột thật uổng phí, nay chia sẻ với Cỏ món chay:

Hột khổ qua

Cách Làm: Thường làm khổ qua ḿnh móc ruột và hột ra vất bỏ, nay giữ lại rửa sạch cho vào chảo dầu nóng chiên lên, khi hột khổ qua vàng và gịn th́ cho xả bầm vào chờ cho xả vàng và thơm th́ cho tương hột +đ ường nêm vừa ăn và bắt xuống, xong!

Chấm chung với khổ qua luộc, cơm nóng...
Thuynh thường ăn chay kiểu nầy, nhanh gọn lẹ..
Chúc các bạn may mắn trong món "hột khổ qua tương xả"

(Sưu tầm từ internet)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh