Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

CANH CHUA BẠC H:
Vật Liệu:
ồ dng: nấm, cải mặn, c ty, đậu hũ, bạc h, me

Cch Lm: Cch nấu: nấu nước cũng như canh thơm, nhưng bạc h xắc mỏng, bp muối rửa sạch (sợ ngứa) để v, si vi dạo nhắc xuống một cht sẽ để rau v.

(Sưu tầm từ internet)

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh