Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

CANH CẢI BẮP HẦM
Vật Liệu: Cải Bắc Thảo
Cải bắp
Nấm rơm
đậu hũ
Ng tu.


Cch Lm:

Cải băp lột bẹ luộc cho dịu.
ậu hũ, nấm rơm, cải bắc thảo bầm nhỏ xo dầu rồi nm nước tương, muối, tiu xc ra dĩa rải cht bột m.

Trải l cải ra, lấy mn xo ny gi v cột chặt (lọn bằng ngn tay ci).
Nấu nước với cải bắc thảo, nấm rơm, nm cho vừa ăn, xong thả mấy cuốn lm bn trn v,
Để si một lt, đem xuống v khi ăn để ng ln.

(Sưu tầm từ internet)

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh