Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

B Đao Kho Chao
Vật Liệu: 1 tri b đao, gọt vỏ, cắt lt dầy chừng 1.5cm

vi cục chao tn nhuyễn

Cch Lm: Bỏ dầu vo chảo chin b đao cho vng hai bn, gắp ra bỏ ln miếng giấy cho thấm hết dầu .

Chảo dầu nng, bỏ ba r tỏi vo tao ln cho thơm, bỏ chao tn vo, nm muối tiu đường, x dầu + cht nước cho vừa ăn. Bỏ b đao chin vo hổn hợp vừa rồi, bớt lửa, kho riu riu cho đến khi nước rt gần hết .

Mn ny cũng ăn với cơm, miếng b phải ngọt mặn c mi b v mi chao

(Sưu tầm từ internet)

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh