LƯỢC TRUYỆN ĐỨC PHẬT THÍCH CA

The Story of Buddha

Của Jonathan Landaw

Dịch giả: Thích Chân Tính

 

Mục lục

Tựa của người dịch

01) Phật ra đời

02) Nhà tiên tri

03) Lễ cày ruộng

04) Thái tử nhân từ

05) Thi tài cầu hôn

06) Cung điện như ư

07) Bài ca hay

08) Cảnh bất như ư

09) Đi dạo lần hai

10) Cú sốc cuối cùng

11) Thú vui tan dần

12) Ư tưởng thoát trần

13) Nỗi lo của Vua

14) Vượt thành

15) Cuộc t́m đạo

16) Sáu năm chiến đấu

17) Cúng dường

18) Cuộc chiến vĩ đại

19) Thức tỉnh

20) Dạy Đạo cho ai?

21) Lời dạy đầu tiên

22) Nỗi buồn người mẹ

23) Người đàn ông thô lỗ

24) Những lời khen

25) Yêu thương loài vật

26) Sức mạnh t́nh thương

27) Trở về quê hương

28) Vua và thần cây

29) Thương không ranh giới

30) Những ngày cuối cùng

31) Những lời dạy

Phụ chú - Mấy lời tâm huyết

 

 

 

Trở lại trang chánh