Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

21. Lời dạy đầu tiên

Con đường đến Ba La Nại khá xa, Đức Phật đi bộ thong thả xuyên qua những ngôi làng và nông trại. Ai trông thấy Ngài cũng đều bị thu hút cả. Ngài có tướng mạo cao lớn và đẹp đẽ, dáng đi rất trang nghiêm và uyển chuyển. Chỉ nh́n thấy Ngài thôi, người ta cũng cảm thấy sự thanh tịnh và an lạc trong tâm hồn của ḿnh. Ngài nói chuyện rất lịch sự và nhă nhặn với mọi người khi tiếp xúc. Dù họ là người giàu hay kẻ nghèo, b́nh thường hay thông minh, quư tộc hay hạ tiện, Đức Phật đều đối xử b́nh đẳng với một t́nh thương bao la và trân trọng.

Ngài đă đến vườn Nai. Từ xa năm đạo sĩ nh́n thấy Ngài đi đến, họ bèn nói nhỏ với nhau: “Đó là Tất Đạt Đa vô tích sự. Chúng ta không nên tiếp đón một người đă từ bỏ lối tu khổ hạnh như thế. Hăy phớt lờ đi nếu ông ta đến gần chúng ta”. Thế nhưng khi Đức Phật đi đến, họ cảm thấy có một cái ǵ rất đặc biệt toát ra từ thân tướng oai nghiêm của Ngài. Họ quên cả kế hoạch phớt lờ mà trái lại c̣n tự động đứng lên hết khi Ngài đến gần. Với ḷng thành kính vô hạn, họ vội vă chuẩn bị chỗ ngồi, dâng khăn lấy nước cho Ngài và nói: “Hoan nghênh Tất Đạt Đa đă đến vườn Nai. Chúng tôi rất vinh dự khi bạn tiếp tục tu học với chúng tôi”.

Đức Phật trả lời: “Tôi rất cám ơn ḷng tử tế tiếp đón của các thầy. Song, xin quư thầy hiểu cho, tôi hiện nay không c̣n là Tất Đạt Đa như trước và cũng không nên gọi bằng danh xưng đó nữa”.

Họ bèn hỏi lại: “Vậy chúng tôi sẽ gọi Ngài bằng danh xưng ǵ?”.

Đức Phật trả lời: “Toàn thể thế giới đang say ngủ trong vô minh. Khi một người nào đó khám phá ra chân lư, th́ họ không c̣n bị ngủ mê nữa. Nay tôi đă thức tỉnh, đă khám phá ra chân lư. Bất cứ ai tỉnh thức như vậy đều được tôn xưng là Phật”.

Lúc đó, năm đạo sĩ với ḷng kính trọng vô hạn nói: “Thưa Đức Phật, xin Ngài chỉ dạy cho chúng tôi những ǵ Ngài đă thực hành để chúng tôi có thể được thức tỉnh như Ngài”.

Để trả lời câu hỏi của họ, Đức Phật đă thuyết bài pháp đầu tiên. Bài pháp này gọi là “Chuyển pháp luân” và “pháp” ấy chính là chân lư mà Ngài đă khám phá. Ngài nói: “Này các thầy, các thầy phải biết có bốn sự thật cao quư (Tứ diệu đế). Thứ nhất là Khổ đế. Đời sống này đầy dẫy những khổ đau về già, bệnh, chết và bất hạnh. Sau những lạc thú mà người ta săn đuổi chỉ c̣n lại những khổ đau mà thôi. Ngay cả khi họ t́m kiếm một vài sự hài ḷng nào đó, rồi họ cũng sẽ chán nản với nó. Chẳng khi nào có sự thỏa măn và an lạc thật sự.

Thứ hai là Tập đế (nguyên nhân gây ra đau khổ). Khi tâm trí chúng ta đầy những tham lam và dục vọng, sẽ dẫn đến tất cả những khổ đau. Thí dụ, nếu một người giàu có tham đắm gia sản của ḿnh, th́ tính keo kiệt của anh ta sẽ đem đến cho anh ta nhiều nỗi khổ.

Thứ ba là Diệt đế (sự chấm dứt khổ đau). Khi chúng ta tẩy trừ tất cả những tham lam và dục vọng ra khỏi tâm trí của chúng ta th́ những khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ tận hưởng sự an lạc và hạnh phúc mà không ngôn từ nào có thể tả được.

Thứ tư là Đạo đế. Con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau. Nếu chúng ta tránh làm hại sự sống của kẻ khác, nếu chúng ta tập trung được ư chí của ḿnh và nếu chúng ta đạt được trí tuệ, th́ mỗi người chúng ta đều có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn, chấm dứt được tất cả khổ đau.

Khi họ nghe Đức Phật giảng dạy về Pháp Tứ diệu đế này, năm đạo sĩ cảm thấy hạnh phúc như người t́m thấy kho báu vàng bạc. Họ nói: “Thưa Đức Phật, Ngài quả thật đă t́m ra chân lư. Xin Ngài hăy dạy chúng tôi con đường đạt được trí tuệ và hạnh phúc chân thật, chúng tôi xin nguyện sẽ làm đệ tử của Ngài”.

Lúc Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên này, rất nhiều chư thiên đến nghe và bay đến cuối địa cầu ca ngợi: “Đức Phật bắt đầu thuyết pháp độ sinh. Cả thế giới đều đón mừng”. 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh