Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

12. Ư tưởng thoát trần

Thái tử Tất Đạt Đa ngày càng ch́m sâu vào những suy tư về cuộc đời. Chàng dường như không c̣n quan tâm đến một thứ ǵ. Chàng cũng không thiết đến ăn uống, sức khỏe bắt đầu kém đi và nước da trở nên xanh xao. Vua và mọi người rất lo ngại về những thay đổi không tốt này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của thái tử.

Một hôm thái tử đến gặp vua và thưa: “Thưa cha, gần đây tâm con không được an, xin phép cha cho con được đi dạo một lần nữa. Hy vọng sự thay đổi cảnh quan lần này sẽ làm con an vui hơn”.

Vua đồng ư ngay lời thỉnh cầu của con trai ḿnh. Lần này ông sẽ làm mọi thứ để thái tử được hài ḷng và vui tươi trở lại. Vua ngầm sai các quan theo sát và để ư thái tử.

Thái tử cùng với Xa Nặc và các quan đồng ra cửa thành phía Bắc du ngoạn. Trong lúc dạo cảnh, các quan đă cố gắng kể những câu chuyện vui để cho thái tử quên hết những ưu tư, nhưng thái tử cũng chẳng quan tâm ǵ đến những lời tán gẫu của họ. Một lúc sau, thái tử nh́n thấy một người râu tóc cạo sạch, choàng trên ḿnh chiếc áo vá nhiều mảnh, tay ôm b́nh bát, mắt nh́n thẳng mà đi, h́nh dạng rất đoan chính, oai nghi đĩnh đạc khả kính. Thái tử liền hỏi Xa Nặc:

– Người đó là ai mà tướng mạo và mặc áo khác người như vậy?

Xa Nặc đáp: Thưa thái tử, vị này là người xuất gia tu hành, đă thoát ly đời sống thế tục.

Nghe Xa Nặc nói, thái tử lấy làm lạ, xuống xe đến chào vị tu sĩ và hỏi:

– Thưa ngài, v́ sao ngài lại xuất gia tu hành? 

– Thưa thái tử, tôi đă giác ngộ được sự vô thường giả tạm của cuộc sống, mạng người rất mong manh sớm c̣n tối mất, một hơi thở ra không trở lại đă ra người thiên cổ. Tôi không muốn để cho những thứ tiền tài, sắc đẹp, danh thơm, ăn ngon, ngủ kỹ làm cho ḿnh phải đau khổ, sa đọa vào ṿng tội lỗi. Tôi muốn thoát ra khỏi những ràng buộc của t́nh ái trầm luân, của những dục vọng thấp hèn, của đời sống gia đ́nh ràng buộc, để được tự do như cánh chim bay liệng trên bầu trời bao la vô tận. V́ muốn thoát khỏi nỗi khổ già, bệnh, chết trong ṿng luân hồi sinh tử miên viễn; v́ muốn hy sinh thân ḿnh để t́m chân lư cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh đau khổ, nên tôi phát nguyện xuất gia t́m đạo. Mục đích duy nhất của tôi hiện nay là t́m cho ra hạnh phúc hoàn hảo nhất và cao thượng nhất. Cho nên xuất gia phải là bậc đại nhân, đại trí, đại hùng, đại lực, đại từ bi mới có thể thực hiện được.

Thái tử nghe xong rất vui mừng v́ đă gặp được người mở con đường sáng cho ḿnh đi. Những lời lẽ của vị Sa môn nói rất đúng. Thái tử nghĩ: “Cuối cùng ta cũng đă t́m ra ư nghĩa thật của cuộc đời. Ta cũng sẽ từ bỏ gia đ́nh, bắt đầu cuộc hành tŕnh t́m hạnh phúc chân thật để chấm dứt tất cả khổ đau cho ḿnh và cho người”.

Với ư chí kiên cường và trái tim tràn đầy t́nh thương, thái tử bảo Xa Nặc quay xe trở về hoàng cung. 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh