Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

MỤC LỤC

 Tựa của người dịch

01. Vui thay Phật ra đời

02. Cuộc viếng thăm của nhà tiên tri

03. Dự lễ cày ruộng đầu năm

04. Thái tử nhân từ

05. Cuộc thi tài cầu hôn

06. Những cung điện như ư

07. Một bài ca hay

08. Một cảnh quan bất như ư

09. Cuộc đi dạo lần thứ hai

10. Cú sốc cuối cùng

11. Thú vui tan dần

12. Ư tưởng thoát trần

13. Nỗi lo của vua Tịnh Phạn

14. Vượt thành t́m chân lư

15. Cuộc t́m đạo bắt đầu

16. Sáu năm chiến đấu

17. Cúng dường

18. Cuộc chiến đấu vĩ đại

19. Thức tỉnh

20. Dạy đạo cho ai?

21. Lời dạy đầu tiên 

22. Nỗi buồn của người mẹ

23. Người đàn ông thô lỗ

24. Những lời khen

25. Yêu thương loài vật

26.  Sức mạnh của t́nh thương

27. Trở về quê hương

28. Vua và thần cây

29. T́nh thương không ranh giới

30. Những ngày cuối cùng 

31. Những lời dạy vẫn c̣n sống măi

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh