Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

25. Yêu thương loài vật

Một hôm, theo thường lệ tại Ấn Độ, người ta giết súc vật để làm vật hy sinh hay hiến cúng đến những vị thần của họ. Họ cho rằng dâng cúng như vậy để cho các vị thần vui ḷng, rồi những vị thần ấy sẽ ban cho họ những thứ mà họ cầu xin, như giàu có và mùa màng tươi tốt.

Nơi nào Đức Phật đi qua, Ngài cũng nói với người ta rằng, việc giết hại súc vật để tế lễ như vậy là sai. Một số người nghe Ngài nói bèn tức giận trả lời: “Sách Thánh của chúng tôi dạy phải giết súc vật để hiến cúng các vị thần. Tại sao Ngài lại dám nói ngược lại?”.

Đức Phật ôn tồn đáp: “Thật là không đúng khi ḿnh làm cho kẻ khác bất hạnh để ḿnh được hạnh phúc. Ai cũng ham muốn được sống như các ông. V́ thế, nếu các ông giết súc vật để tế lễ, các ông chỉ là người ích kỷ mà thôi. Và tôi cũng đă lặp đi lặp lại nhiều lần rằng người ích kỷ khó có thể t́m thấy hạnh phúc nơi cuộc đời này.

Cũng thế, bất cứ vị thần nào đ̣i hỏi được hiến máu súc vật trước rồi mới đến giúp đỡ mọi người th́ không phải là những vị thần tốt. Những vị thần như thế không xứng đáng để được mọi người lễ bái. Song, nếu các ông hành động bằng t́nh thương và sự tử tế đối với mọi người, xem súc vật và loài người b́nh đẳng th́ chính những vị thần ấy sẽ lễ bái các ông”.

Mọi người nghe được những lời dạy đầy trí tuệ của Đức Phật và nhận thấy rất đúng. Họ liền bỏ tục lệ giết súc vật để tế lễ. Nhờ vậy mà những con vật sắp sửa bị hy sinh làm vật tế lễ được thoát chết.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh