Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

19. Thức tỉnh

Tâm trí của Tất Đạt Đa yên lặng và êm dịu. Sự tập trung của Ngài càng sâu thêm và tâm trí càng sáng hơn. Nhờ trí tuệ bừng sáng, Ngài đă nh́n thấy những kiếp quá khứ. Ngài thấy rằng khi một đời sống này chấm dứt th́ đời sống khác bắt đầu. Chết chỉ là một sự chấm dứt của thể xác, đời sống lại tiếp tục t́m kiếm một thân xác mới và cứ tiếp diễn măi như vậy.

Ngài thấy rằng khi một người làm điều tội lỗi trong một đời – như làm hại người khác – người đó sẽ chịu đựng những đau khổ trong tương lai. Nhưng khi một người làm những điều thiện với tâm từ th́ hạnh phúc và niềm vui cũng theo liền với họ. Những hành động mà người ta tạo ra không bị mất, nó sẽ theo họ từ đời này tới đời khác, tùy theo hành động tốt hay xấu, mà họ có được hạnh phúc hay phải chịu đau khổ.

Khi Ngài khám phá ra tất cả đời sống liên kết nhân quả mật thiết với nhau như vậy, chân lư đă xuất hiện trong tâm trí của Ngài. Mặt trời, những hành tinh, tất cả các ngôi sao và những thiên hà của vũ trụ, tất cả xuất hiện trong thiền định của Ngài. Ngài thấy rằng mọi thứ, từ hạt bụi nhỏ nhất đến ngôi sao lớn nhất đều liên kết với nhau. Mọi vật th́ luôn luôn thay đổi: Thành, hoại và thành, cứ tiếp tục như thế. Không một việc ǵ xảy ra mà không có nguyên nhân.

Rồi Ngài thấy rơ tất cả những khổ đau của cuộc đời. Ngài thấy rằng – từ sinh vật nhỏ nhất đến ông vua vĩ đại nhất – chạy theo lạc thú chỉ kết thúc với những bất hạnh. Và Ngài cũng khám phá ra nguyên nhân của tất cả những bất hạnh ấy. Ngài thấy rằng người ta không thật sự hiểu rơ mọi sự vật luôn luôn thay đổi. Do sự mù quáng này mà họ đấu tranh, cướp bóc và giết hại để thỏa măn những dục vọng của ḿnh, nhưng những ham muốn này không bao giờ đem lại hạnh phúc lâu dài cho họ. Họ cứ măi quanh quẩn trong ṿng được mất, rồi lại t́m kiếm. 

Ngài thấy rằng người ta chiến đấu chống lại những thứ mà họ không thích. Cuộc đời của họ tràn đầy những thù hận và phiền năo. Và mỗi lần họ làm hại người khác, họ sẽ đau khổ v́ hành động đó không sớm th́ muộn. Họ trải qua đời này tới đời khác tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho chính họ. Họ đang đi t́m an lạc, nhưng ngược lại, lại đi t́m đau khổ.

Cuối cùng, Ngài đă khám phá ra con đường chấm dứt tất cả những nỗi khổ này. Nếu một người thấy được chân lư một cách rơ ràng – như chính Ngài đă thấy được chân lư đêm nay – tất cả sự bám víu lạc thú và khổ đau sẽ dừng lại, sẽ không c̣n những tham lam và sân hận trong tâm trí của họ nữa. Họ sẽ không làm một việc ǵ có hại cho kẻ khác. Như vậy họ sẽ không c̣n cảm thấy bất hạnh nữa. Tất cả những sân hận đă chấm dứt, trái tim của họ sẽ tràn đầy t́nh thương. Và với t́nh thương này họ sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho muôn loài.

Khi Tất Đạt Đa thấu suốt mọi lẽ, bóng tối vô minh tan mất trong tâm của Ngài. Thân h́nh tỏa ánh sáng rực rỡ. Ngài không c̣n là một người thường nữa. Ngài đă giác ngộ chân lư. Bây giờ Ngài là Phật. Ngài đă đạt được mục đích giải thoát.

Với nụ cười an lạc, Ngài nhẹ nhàng xả thiền. Lúc ấy trời đă sáng, mặt trời vừa mới mọc ở phương Đông.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh