Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

30. Những ngày cuối cùng

Khi Đức Phật 80 tuổi, Ngài tự nghĩ: “Ta đă làm tất cả những ǵ ta có thể làm để giúp cho mọi người. Ta đă hướng dẫn họ làm thế nào để sống với t́nh thương và tránh làm hại sự sống của kẻ khác. Bây giờ, đă đến lúc ta sẽ từ bỏ thân xác này một cách an lạc”.

Lúc đó, Đức Phật gọi A Nan: “Đă đến lúc chúng ta trở về Ca Tỳ La Vệ một lần cuối. Ta muốn viên tịch tại thành phố nơi ta đă trưởng thành”.

A Nan nghe xong hết sức đau buồn, ông thưa: “Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài đừng ĺa bỏ chúng con. Đă nhiều năm qua, Ngài là thầy dẫn đường của chúng con. Chúng con biết sẽ làm ǵ đây khi thầy vắng bóng?”. Nói xong, ông sụt sùi khóc.

Phật an ủi: “Đừng khóc nữa, A Nan thân yêu của ta. Ta luôn luôn dạy rằng, chết là điều tất nhiên của sự sống, không có ǵ phải lo sợ cả, con phải hiểu rơ điều đó. Khi ta viên tịch rồi, hăy lấy những lời dạy của ta làm thầy dẫn đường. Nếu con khắc ghi những lời dạy này trong trái tim của con, con sẽ không cần đến ta nữa. Bây giờ chúng ta hăy lên đường trở về Ca Tỳ La Vệ”.

Đức Phật và các đệ tử lên đường đi về hướng Bắc. Họ đi ngang qua những ngôi làng ở Câu Thi Na (Kushinagar) cách Ca Tỳ La Vệ không xa. Đức Phật nói với các đệ tử dừng lại nơi đây và nghỉ ngơi. Người nói với A Nan rằng: “Đây là nơi ta sẽ viên tịch”.

Mặc dù đây là những ngày cuối cùng của đời sống, Đức Phật vẫn không ngừng cứu độ chúng sinh. Một ông Phạm chí tên Tu Bạt Đà La (Subhaddha) đă 120 tuổi xin được gặp Phật và Ngài đă đồng ư. Phật đă lắng nghe những thắc mắc của ông về việc tu hành và Ngài đă ban cho ông những lời chỉ dẫn rất chân t́nh. Sau khi nghe xong, mọi nghi ngờ của ông đều tan biến, và ông đă t́m được nguồn an lạc hạnh phúc ngay khi Đức Phật nói pháp xong.

Sau đó, Đức Phật đi vào khu vườn và nằm giữa hai thân cây Sa la đang nở hoa trắng xóa. Những đệ tử tụ tập vây quanh Ngài. Một số người đang sụt sùi khóc, nhưng những người đă hoàn toàn an lạc giải thoát th́ im lặng.

Đức Phật ban bố những lời dạy cuối cùng: “Hăy ghi nhớ những ǵ ta đă dạy các con. Tham ái là nguyên nhân của tất cả bất hạnh. Mọi vật sớm hay muộn cũng sẽ biến đổi, đừng nên bám víu vào bất cứ cái ǵ. Tốt hơn hết nên dốc ḷng thanh lọc tâm trí. Hăy tinh tấn lên để đạt tới giải thoát”.

Lúc này, Đức Phật xoay ḿnh về bên phải, đầu đặt lên bàn tay phải. Ngài nhắm mắt lại và an nhiên viên tịch. Hoa Sa la rụng xuống như mưa.

Sau đó, các đệ tử đặt nhục thân Phật vào trong quan tài bằng gỗ. Họ chuẩn bị đem thiêu Ngài theo phong tục Ấn Độ, nhưng họ không sao mồi lửa cho cháy được. Lúc ấy, vị đệ tử lớn của Phật là Ca Diếp (Maha Kassapa) về tới. Khi nghe tin Đức Phật sẽ nhập Niết bàn, Ca Diếp vội vă đến Câu Thi Na, nhưng khi ngài về đến nơi th́ Đức Phật đă tịch rồi. Ca Diếp đến bên kim quan và chắp tay thành kính đảnh lễ nhục thân của Phật. Ca Diếp lạy xong th́ lửa bắt đầu đốt cháy. Lửa tàn, xác thịt đều ra tro, chỉ c̣n lại những viên xá lợi óng ánh đủ màu sắc. 

Vua các nước ở phía Bắc Ấn Độ nghe tin Phật nhập Niết bàn, sau khi hỏa thiêu có nhiều xá lợi nên họ muốn thỉnh về thờ. Họ nghĩ: “Ta sẽ xây một cái tháp để tôn thờ xá lợi của Phật trong vương quốc của ta. Đây là niềm vinh hạnh rất lớn cho đất nước của ta”.

Thế rồi, ông vua nào cũng muốn lấy xá lợi của Phật nên đă xảy ra sự tranh căi. Ai cũng muốn giành thắng lợi về phía ḿnh cả. Cuối cùng, có một người đứng ra phân giải: “Đức Phật đă trải qua toàn bộ cuộc đời của Ngài để dạy cho chúng ta biết yêu thương người khác. Bây giờ Ngài đă viên tịch, các vị lại đi ngược lời Phật đă dạy. Thật là không đúng tí nào. Tốt hơn hết, chúng ta nên phân chia xá lợi cho đồng đều. Rồi sau đó, các vị sẽ đem về vương quốc của ḿnh, xây tháp thờ xá lợi của Đức Phật”.

Các vị vua nghe nói có lư và họ không c̣n tranh căi hơn thua nữa. Họ hoan hỷ cùng nhau phân chia xá lợi Phật và đem về vương quốc của ḿnh. Nơi đó, họ xây những bảo tháp để kỷ niệm một vị thầy cao quư đă sống một đời tràn đầy t́nh thương và trí tuệ.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh