Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

Tựa của người dịch

Trong thời gian nghỉ hè năm học lớp 9, tôi được may mắn đọc cuốn sách nhỏ tựa đề “Lược sử Phật Tổ” do thầy Chân Không biên soạn. Sau khi xem xong, tôi thật sự bị thu hút bởi tấm gương cao quư của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tự nghĩ: Về gia tộc, Phật sinh ra thuộc ḍng vua chúa. Về thân thể, Phật có 32 tướng tốt. Về trí tuệ, Phật thông minh hơn người. Về địa vị, Phật là thái tử con vua. Về quả phước, Phật hưởng thụ đầy đủ mọi sự giàu sang sung sướng của cuộc đời v.v... Thế mà Ngài đă từ bỏ tất cả địa vị, quyền thế, vợ đẹp, con ngoan, giàu sang, sung sướng để một thân một ḿnh vào rừng sâu núi thẳm, tu hành khổ hạnh t́m cầu chân lư, giải thoát chúng sinh khỏi ṿng luân hồi sinh tử. Thật là cao quư biết bao. Nếu đem thân ḿnh ra xét, th́ tôi chẳng có một thứ ǵ xứng đáng để bỏ cả. Vậy ḿnh c̣n ham muốn làm chi những thứ mà Ngài đă bỏ, để rồi lăng phí cả một đời người theo đuổi t́m cầu? Từ đó tôi đă chuyển hướng cuộc đời, quyết chí noi theo con đường mà Đức Phật đă đi.

Nhờ đọc được Lược sử của Đức Phật mà tôi đă giác ngộ và xuất gia tu hành. Tôi nguyện sau này nếu đủ nhân duyên sẽ phổ biến rộng răi cuộc đời ánh đạo của Đức Phật. Hy vọng qua tấm gương cao quư của Ngài sẽ giác ngộ nhiều người hướng về lư tưởng giải thoát như tôi. Và ước nguyện đó đă đến. Một hôm, tôi đọc được cuốn “The Story of Buddha” của Jonathan Landaw, thấy lối viết đơn giản, ngắn gọn, dễ phổ cập trong quần chúng b́nh dân, nên tôi đă quyết tâm dịch ra tiếng Việt hầu truyền bá khắp nơi theo như sở nguyện trước đây. Sau khi dịch xong, tôi có biên tập lại và có thêm bớt đôi chút cho hoàn chỉnh hơn.

Cầu mong Phật lực gia hộ cho những ai sau khi đọc xong cuốn sách này sẽ giác ngộ được sự vô thường của cuộc đời, hướng tâm về con đường giải thoát an vui giống như cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.  

Người dịch

Thích Chân Tính

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh