Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

15. Cuộc t́m đạo bắt đầu

Khi Tất Đạt Đa đứng một ḿnh trong cánh rừng bắt đầu cuộc t́m đạo vĩ đại, chàng nghĩ: “Kể từ hôm nay ta không c̣n là thái tử nữa. V́ thế ta không thể trang phục như người thế tục ...”. Sau đó, chàng gặp một người thợ săn nghèo và nói với ông ta rằng: “Thưa ông, tôi không cần những đồ tơ lụa quư giá này. Nếu tôi sống trong rừng, tôi sẽ mặc những thứ vải thô giống như ông. Vậy chúng ta hăy trao đổi lẫn nhau”. Người thợ săn rất ngạc nhiên và rất vui sướng được trao đổi những y phục đắt tiền như thế và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của Tất Đạt Đa.

Bây giờ chàng đă hoàn toàn ăn mặc như người đạo sĩ bần hàn thật sự. Tất Đạt Đa bắt đầu t́m thầy chỉ dạy cho chàng con đường chấm dứt mọi khổ đau.

Chàng đi vào rừng sâu và thưa hỏi tất cả các đạo sĩ mà chàng gặp. Nơi chàng đi qua đều được mọi người tiếp đón kính trọng. Cho dù bây giờ chàng mặc đồ rách rưới và chỉ ăn chút ít thức ăn xin được, nhưng tướng mạo của chàng trông vẫn rất đẹp trai và nổi bật. Khi những người ở trong rừng thấy chàng đến, họ đều nói với nhau: “Trông ông ta rất đặc biệt. Trên gương mặt ông biểu hiện nghị lực kiên cường. Nếu ông ta đi t́m chân lư, chắc chắn sẽ đạt được ư nguyện”.

Tất Đạt Đa t́m học với một vài vị thầy, nhưng chàng không hài ḷng với những ǵ họ chỉ dạy. Chàng nghĩ: Những thứ họ dạy đều có ích, nhưng không đưa đến an lạc tuyệt đối. Sau cùng, chàng nghe có một vài đạo sĩ rất thông thái hiện đang sống ở vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha) nơi mà vua Tần Bà Sa La (Bimbisara) cai trị. V́ thế chàng quyết định đi đến đó để t́m họ.

Một hôm, chàng đang đi bộ ngang qua thành Vương Xá (Rajagriha), thủ đô của Ma Kiệt Đà, chàng đến gần cổng của cung điện. Một trong những vị quan của nhà vua nh́n thấy chàng và vội về báo tin cho vua biết.

Ông ta nói một cách vui mừng: “Tâu bệ hạ, hạ thần vừa nh́n thấy một người đàn ông rất tuyệt vời trong thành phố. Ông ta mặc đồ rách rưới và xin thức ăn từ nhà này đến nhà khác, nhưng hạ thần tin chắc ông ta là một người đặc biệt. Gương mặt ông ta đầy nghị lực và dáng đi rất oai nghiêm. Dường như có một thứ ánh sáng kỳ diệu tỏa ra từ thân thể ông ta”.

Vua nghe xong rất vui mừng và cho mời Tất Đạt Đa vào cung điện. Họ nói chuyện với nhau một lúc và vua rất khâm phục trí thông minh, tính khiêm tốn và ḷng tử tế của chàng. Vua nói: “Tôi chưa gặp một người nào mà tôi cảm thấy mến mộ tin yêu như Ngài. Xin Ngài ở lại Vương Xá và giúp tôi cai trị vương quốc này”.

Tất Đạt Đa trả lời một cách lịch sự: “Tâu bệ hạ, tôi đă có cơ hội để cai trị một vương quốc rồi, nhưng tôi đă từ bỏ. Tôi không quan tâm đến sự giàu sang và quyền lực, chỉ muốn t́m chân lư. Xin cám ơn ân huệ của ngài, tôi đến đây chỉ để t́m thầy học đạo”.

Khi ấy vua cúi chào người đàn ông rách rưới và nói: “Xin chúc may mắn trên con đường t́m đạo của Ngài. Nếu sau này Ngài t́m ra chân lư, xin hăy trở lại chỉ dạy cho tôi. Nhưng nếu Ngài thất bại tôi vẫn sẵn sàng đón nhận Ngài về vương quốc của tôi”.

Tất Đạt Đa cám ơn ḷng tốt của vua và rời khỏi cung điện tiếp tục con đường tầm sư học đạo của ḿnh. 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh