Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

24. Những lời khen

Chẳng bao lâu sau khi thành đạo, Đức Phật đă có một số lượng lớn đệ tử đi theo Ngài từ nơi này đến nơi khác. Một hôm, có một đệ tử đến chỗ Đức Phật và thưa: “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài thật sự là một bậc thầy vĩ đại nhất từ trước đến giờ”.

Đức Phật không thích được tôn vinh bằng những lời khen ngợi ấy. Ngài hỏi: “Ông đă gặp tất cả những vị thầy vĩ đại nhất xuất hiện nơi thế gian này chưa?”.

– Bạch Đức Thế Tôn, chưa.

– Và ông có biết tất cả những vị thầy đang sống và sẽ sinh ra trong tương lai không?

– Bạch Đức Thế Tôn, không.

– Thật là dại khờ khi nói rằng ta là vị thầy vĩ đại nhất trong tất cả các vị thầy, trong khi ông không biết điều đó chính xác hay không.

Người đệ tử trả lời: “Nhưng con chỉ muốn ca ngợi Ngài, bởi v́ những lời Ngài chỉ dạy rất đúng và đem lại lợi ích an lạc cho mọi người”.

Nếu ông nhận thấy những lời dạy của ta có ích, điều tốt nhất là ông nên thực hành chúng. Đừng nên phí sức khen ngợi ta. Lư do duy nhất mà ta xuất hiện nơi cuộc đời này là hướng dẫn mọi người con đường thoát khổ. Nếu ông muốn ta hài ḷng th́ hăy thực hành theo những lời dạy của ta tốt hơn là ca ngợi ta.

Vào một lần khác, Đức Phật hỏi một người đệ tử: “Nếu ông mua một số vàng quư giá, có khi nào ông trả tiền liền mà không chịu thử trước không?”.

– “Thưa Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là không. Có thể nó là đồ giả và lúc đó con sẽ mất tiêu số tiền đă mua nó”. 

Đức Phật nói: “Rất đúng. Việc đó cũng giống như phương pháp mà ta đă chỉ dạy. Ông sẽ không bao giờ chấp nhận những ǵ mà ta nói về chân lư một cách đơn giản, bởi v́ nó là lời dạy của ta. Tốt hơn hết, ông nên thử thực hành những lời dạy bằng chính bản thân ḿnh xem chúng là đúng hay sai. Nếu ông thấy là đúng và có ích th́ nên thực hành theo. Không nên chỉ v́ kính trọng mà tin theo lời dạy của ta.

Cũng thế, đừng nên phê phán những lời dạy của người khác và nói họ là người không tốt. Có rất nhiều vị thầy cao cả khác ở trên thế gian này và họ có phương pháp riêng của họ để chỉ dạy mọi người. Đừng nên xúc phạm đến phẩm giá của họ. Đây không phải là nhiệm vụ của ông. Nhiệm vụ của ông là t́m cho ra hạnh phúc và giúp cho người khác có được hạnh phúc như ḿnh”.

Rồi Đức Phật chỉ dạy thêm cho các đệ tử hăy cố gắng làm trong sạch ư nghĩ của ḿnh, có ḷng từ đối với kẻ khác và kính trọng mọi người. 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh