Trang nhà Thiên-Lư Bửu-Ṭa

31. Những lời dạy vẫn c̣n sống măi

Đức Phật đă nhập diệt cách đây hơn 2500 năm trong một ngôi làng nhỏ tại Ấn Độ. Thế nhưng, những lời dạy về t́nh thương và trí tuệ của Ngài vẫn không bao giờ mất. Những đệ tử của Ngài đă tiếp nối Ngài truyền bá cho những người khác. Cứ thế, các đệ tử nối tiếp truyền bá từ đời này đến đời khác. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta mới được biết đến giáo lư cao quư của Đức Phật.

Mọi người trong mọi quốc gia, bất cứ ai tin tưởng đều có thể học tập những lời dạy tràn đầy t́nh thương và trí tuệ của Phật. Nếu chúng ta thực hành đúng những lời Phật dạy, chúng ta sẽ khắc phục được những ích kỷ, hận thù và tham dục. Chúng ta sẽ chế ngự những lo sợ và đạt được an lạc giải thoát, cũng như Đức Phật đă đạt được dưới gốc cây Bồ đề vậy. Đi theo con đường mà Đức Phật đă chỉ dạy, chúng ta có thể trở thành một vị Phật, một người hoàn toàn tỉnh thức. Chúng ta có thể đem lại hạnh phúc cho những người khác cũng như Đức Phật đă từng làm vậy.

Cầu mong tất cả chúng sinh đều được an lạc hạnh phúc trong ánh từ quang của Đức Phật.

Chớ làm các điều ác

Hăy làm các việc lành

Giữ tâm ư trong sạch

Đó là lời Phật dạy.

 

THÍCH CHÂN TÍNH

Dịch xong ngày 14-6 Mậu Dần

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh