Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Phóng sự bằng h́nh - Phần 1:

ĐẠI LỄ VU LAN, CẦU SIÊU RẰM TRUNG NGUƠN NĂM GIÁP THÂN 2004

KHAI MẠC TUẦN LỄ TU HỌC T̀M VỀ MINH TRIẾT & HỘI NGỘ T̀NH THƯƠNG

được tổ chức tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa ngày 29-8-2004 (14-7 âm lịch năm Giáp Thân)

(Bấm vào h́nh nhỏ để xem h́nh lớn)

 

 

 
  Chư Chức sắc, Chức việc, đạo tâm nam nữ và quư quan khách đang tuần tự tiến về chánh điện để chuẩn bị hành lễ.  
 

 
 

 
 

 
   
  Chuẩn bị nhập chánh điện.  
 

 
  Chuẩn bị hành lễ.

Phối sư Ngọc Tuyết Tiên niệm hương.

 
 

 
 

Hàng trái: Giáo sư Thượng Thành Thanh từ Vương quốc Bỉ, Hiền huynh Ngọc Thanh Sơn, Lễ sanh Ngọc Mắt Thanh.

Hàng phải: Lễ sanh Thượng Thành Thanh (GA, USA), Lễ sanh Hương Lắm (PA, USA).

Hàng đầu: Phối sư Ngọc Tuyết Tiên, Lễ sanh Hương Thương.

Hàng sau: Lễ sanh Thượng Thành Thanh (GA, USA), Lễ sanh Hương Khá (CANADA), và Hiền tỷ Ngọc Lan (NC, USA).

 
   
   
 

Hiền huynh Nguyễn Đức Thông thay mặt Phối sư Ngọc Tuyết Tiên đọc sớ cầu siêu.

 
   
 

Chư đồng đạo và quan khách trở lại hội trường để dự lễ Đồng tế chiến sĩ trận vong và nghe thuyết pháp.

 
  Xem tiếp phần 2: Lễ đồng tế và thuyết pháp.  

Phần     01     02    03    04    05    06    07    08

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh